Chào mừng quý khách ghé thăm website Thiện Tri Thức

 

13126hinh-nen-laptop-nhung-gioi-nuoc-ban-tung-toe


Nhất thiết hữu vi pháp
Như mộng, huyễn, bào, ảnh
Như lộ diệc như điện
Ưng tác như thị quán.

Dịch:

Tất cả pháp hữu vi
Như mộng, huyễn, bọt, bóng
Như sương, như điện chớp
Nên quán tưởng như thế.

(Kinh Kim Cang)

Sống an vui