Chào mừng các bạn đến website Thiện Tri Thức

PHÁP GIỚI TOÀN KHẮP

banh-xe-phap

bullet1 TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN bullet1

 

CHÚNG SINH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ

 

PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN

 

PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC

 

PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH.

 

 BỒ TÁT NGUYỆN

Đức  Đạt Lai Lạt Ma

Bồ Đề Tâm ,một bi nguyện đạt thành Phật quả vì sự lợi ích của tha nhân là ngõ vào của con đường Đại Thừa.Khi phát Bồ Đề Tâm;trên lộ trình đang đi có thể bạn không tiến thủ gì hơn tuy vậy bạn đã trở thành một hành giả Đại Thừa.Nhưng ngay cái thời khắc mà Bồ Đề Tâm thối thất thì dù cho có liễu ngộ cao thâm,bạn vẫn bị rơi ra ngoài phạm trù Đại Thừa.

Xem Tiếp…

 

Chia sẻ bài viết này trên trang cá nhân của bạn:
  •  
  •  
  •  

Ý nghĩa đời sống

Khai thị ngộ nhập

Sống an vui

Tuổi trẻ & đời sống

Nghiên cứu

Nguồn sống

Tìm kiếm

Nhạc thiền