Chào mừng các bạn đến website Thiện Tri Thức

Ánh Trăng

banh-xe-phap

Tri kiến lập tri, tức vô minh bổn;

Tri kiến vô kiến, tư tức Niết Bàn. 

 

 

[Thế nên, giờ đây] chính nơi Thấy Biết mà lập ra Tướng có Thấy Biết, đó là cội gốc Vô Minh. Chính nơi Thấy Biết mà chẳng có Tướng Thấy Biết, đó là Niết Bàn chân tịnh, vô lậu.

 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tông Thông

bản Việt dịch của Thubten Osall Lama – Nhẫn Tế Thiền Sư

NXB Thành Hội PG/TPHCM.) 

*

Chia sẻ bài viết này trên trang cá nhân của bạn:
  •  
  •  
  •  

Ý nghĩa đời sống

Khai thị ngộ nhập

Sống an vui

Tuổi trẻ & đời sống

Nghiên cứu

Nguồn sống

Tìm kiếm

Nhạc thiền