Phim ảnh

TỔ SƯ ĐẠT MA

Theo truyền thuyết thì Bồ Đề Đạt Ma được sinh ra ở Nam Thiên Trúc

NGŨ TRÍ NHƯ LAI

ĐỨC PHẬT TÌ LÔ GIÁ NA – ĐẠI NHẬT NHƯ LAI Là một trong Ngũ