Phim Phật Giáo

TỔ SƯ ĐẠT MA

Theo truyền thuyết thì Bồ Đề Đạt Ma được sinh ra ở Nam Thiên Trúc