TỰ DO NỘI TẠI

Mỗi khi bản chất nội tại chúng ta được thực sự tự do thì chúng ta tìm thấy ngay bên trong tâm hồn mình cả một kho tàng phong phú: Tình thương, tình yêu,

J. Krishnamurti

NHẠY CẢM VÀ THÔNG CẢM

Có sự khác nhau rõ rệt giữa thông đạt và thông cảm. Khi ta thông đạt, ta san sẻ chia

Nguyễn Thế Đăng

TƯƠNG QUAN GIỮA ĐỜI VÀ ĐẠO

MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA ĐỜI VÀ ĐẠO [PHẦN THẦY GIẢNG] 07/12/2021 Thầy: Bây giờ mấy vị ở thành phố này

Phạm Kim Khánh dịch

NGHIỆP PHÂN LOẠI THEO THỜI GIAN

NGHIỆP PHÂN LOẠI THEO THỜI GIAN ĐỨC PHẬT VÀ PHẬT PHÁP – NARADA MAHA THERA —🍃🍃🍃— Như vậy, theo thời

Cheonghwa

NIỆM PHẬT và THIỀN ĐỊNH

Có nhiều lời dạy khác nhau về các phương pháp tu luyện (修行 精進) sẽ dẫn đến việc đạt được

Nguyên Giác Phan Tấn Hải dịch

CÁI THẤY

CÁI THẤY KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG – PHẨM 27 TÔN GIẢ PHÁP CỨU (DHARMATRATA) TUYỂN SOẠN —— Ghi nhận:

Thích Thông Phương

THẤU QUA SẮC KHÔNG

Người học thiền mà chưa qua được cửa “sắc không”, còn vướng phải chỗ này thì vẫn nằm trong trí

bản thể tâm như nó là
Khenchen Thrangu Rinpoche

ĐỊNH – TUỆ

Định là an tâm chuyên chú vào một đề mục để cho các vọng tưởng không phát sanh, tâm trở

DIỄN ĐÀN

Media

Bài Viết Song Ngữ

Daman Hongren

Essentials of Cultivating the Mind

The essence of cultivating the Way is to discern that one’s own body-mind awareness is inherently pure, not subject to

Seongcheol

The True Nature of Life

The True Nature of Life Let us respect all forms of life as we respect the Buddha, for the true