PHẢN QUANG

Xưa khi vua Trần Nhân Tông từ biệt ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ thầy của mình, ông hỏi thầy, bạch

Media

Phim Phật giáo – Lục…

Phim Phật giáo – Lục Tổ Huệ Năng (trọn bộ) Mời quý vị và các bạn truy cập website www.dieuam.vn

Chuông khuya

Chuông khuya Nhac sĩ Phi Long (Thích Viên Giác) Ca sĩ Mỹ Lệ

Bài Viết Song Ngữ

Purity of Wisdom.

Purity of Wisdom. By virtue of the permeation (vasana, perfuming) of the influence of dharma [i.e., the essence of Mind