J. Krishnamurti

THƯ GỬI NGƯỜI BẠN TRẺ

Bạn có bị chiếm lĩnh bởi dục vọng (nếu có) của mình không? Thế giới là nơi tốt lành, thế

TỰ DO NỘI TẠI

Mỗi khi bản chất nội tại chúng ta được thực sự tự do thì chúng ta tìm thấy ngay bên trong tâm hồn mình cả một kho tàng phong phú: Tình thương, tình yêu,

Lục Tổ Huệ Năng

 BÁT NHÃ

  Bấy giờ, sau khi ngồi xuống, yêu cầu đại chúng cùng nhau thanh tịnh tâm và tụng Kinh Đại

Rupert Spira

“ĐANG LÀ CHÍNH MÌNH”

Mọi người đều có cảm nhận “đang là chính mình”. Nhận thức “đang là chính mình” là kinh nghiệm bình

Eckhart Tolle

CHẤP NHẬN HIỆN TẠI

Có những chu kỳ của sự thành công, khi mọi thứ đều đến với bạn và phát triển tốt; cả

Nguyên Giác Phan Tấn Hải dịch

CÁI THẤY

CÁI THẤY KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG – PHẨM 27 TÔN GIẢ PHÁP CỨU (DHARMATRATA) TUYỂN SOẠN —— Ghi nhận:

Thích Thông Phương

THẤU QUA SẮC KHÔNG

Người học thiền mà chưa qua được cửa “sắc không”, còn vướng phải chỗ này thì vẫn nằm trong trí

bản thể tâm như nó là
Khenchen Thrangu Rinpoche

ĐỊNH – TUỆ

Định là an tâm chuyên chú vào một đề mục để cho các vọng tưởng không phát sanh, tâm trở

DIỄN ĐÀN

Media

Bài Viết Song Ngữ

Bassui Tokushō (1327–1387)

The teachings of Zen master Bassui

If youwant to avoid the pains of transmigration, you should directly know the way to become enlightened. The way to