TA KHỔ VÌ SUY NGHĨ…

Một thời, một Tỷ kheo trú giữa dân chúng Kosala, tại một khu rừng. Lúc bấy giờ, Tỷ kheo ấy,

SỰ LẠC QUAN VÀ TÍCH…

Nếu có thể quét sạch mọi tự ngôn tự ngữ thuộc vọng tâm (cất hết sở niệm hay sở quán)

HÃY CẨN THẬN VỚI SUY…

Cuộc sống của chúng ta được định hình bởi suy nghĩ, Đức Phật đã nói như vậy trong kinh Pháp cú.

TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN

Trích: 7 Aha! Khơi Sáng Tinh Thần & Giải Tỏa Stress; NXB Trẻ __________🌞🌞🌞__________ Số phận của bạn là do

Media

Phim Phật giáo – Lục…

Phim Phật giáo – Lục Tổ Huệ Năng (trọn bộ) Mời quý vị và các bạn truy cập website www.dieuam.vn

Bài Viết Song Ngữ

The Need to Awaken to…

The Need to Awaken to the Bodhi-Mind  The Bodhi-mind is known by many names, but they all point to the