Hình ảnh Phật và Bồ Tát

NGŨ TRÍ NHƯ LAI

ĐỨC PHẬT TÌ LÔ GIÁ NA – ĐẠI NHẬT NHƯ LAI Là một trong Ngũ