NGŨ TRÍ NHƯ LAI

SHARE:

ĐỨC PHẬT TÌ LÔ GIÁ NA – ĐẠI NHẬT NHƯ LAI

Là một trong Ngũ Trí Phật và là vị Phật đứng đầu của Phật Bộ ở trung tâm. Ngài là biểu tượng của Pháp Giới Thể Tánh Trí – Trí tuệ thấy rõ bản tính của mọi sự vật hiện tượng và cũng là biểu tượng pháp thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Chữ Tỳ Lô Giá Na (Vairocana) là mặt trời, có nghĩa là soi sáng cùng khắp, diệt trừ bóng tối của vô minh. Trí sáng của Phật chiếu khắp mọi nơi, chẳng kể trong ngoài, không phân phương hướng, góc cạnh, đêm ngày.

 

*******

 

ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

Là một trong Ngũ Trí Phật và là vị Phật đứng đầu của Liên Hoa Bộ ở phương Tây. Ngài là biểu tượng của Diệu Quan Sát Trí – Trí tuệ thấy rõ mọi tính chất khác biệt của các sự vật hiện tượng. Thân Ngài màu đỏ, hai tay kết ấn thiền định. Ngài biểu trưng cho lòng từ bi vô lượng.

Ngài cũng là biểu tượng của sự tịnh hoá tính tham lam, chuyển hoá thành Diệu Quan Sát Trí.

********

 

ĐỨC PHẬT BẤT ĐỘNG A SÚC BỆ

Đức Phật Bất Động A Súc Bệ là một trong Ngũ Trí Phật và là vị Phật đứng đầu của Kim Cương Bộ ở phương Đông. Ngài là biểu tượng của Đại Viên Cảnh Trí – Trí tuệ phản chiếu tất cả mọi sự vật hiện tượng và biết rõ đâu là thật, đâu là giả. Thân Ngài có màu xanh dương thẫm, tay kết ấn thiền định và ôm lấy phối ngẫu màu trắng biểu tượng cho sự kết hợp không thể chia tách của Phương tiện và Trí tuệ.

********

 

ĐỨC PHẬT BẤT KHÔNG THÀNH TỰU

Là một trong Ngũ Trí Phật và là vị Phật đứng đầu của Nghiệp Bộ ở phương Bắc. Ngài là biểu tượng của Thành Sở Tác Trí – Trí tuệ thành tựu mọi loại mục tiêu. Thân Ngài màu xanh lục, tay phải kết ấn hộ trì, tay trái trong ấn thiền định. Ngài là biểu trưng cho trí tuệ thành tựu mọi mục tiêu.

Ngài cũng là biểu tượng của sự tịnh hoá tính ghen tị, chuyển hoá thành Thành Sở Tác Trí.

*********

 

ĐỨC PHẬT BẢO SANH

Là một trong Ngũ Trí Phật và là vị Phật đứng đầu của Bảo Sanh Bộ ở phương Nam. Ngài là biểu tượng của Bình Đẳng Tánh trí – Trí tuệ thấy rõ sự bình đẳng của tất cả các Pháp.

Thân Ngài sắc vàng, tay phải trong ấn thí nguyện, tay trái trong ấn thiền định. Ngài biểu trưng cho công hạnh bố thí siêu việt, độ sinh, tăng ích, và ban cho tất cả những gì quý giá nhất. Ngài cũng là biểu tượng của sự tịnh hoá tính kiêu ngạo, chuyển hoá thành Bình Đẳng Tánh Trí.

 

***************

SHARE:

Trả lời