Hành hương Thánh tích Milarepa ở Lạp Chi Tây Tạng

SHARE:

10/10/2011. Ngài Nubpa Rinpoche dẫn dắt đoàn Phật tử trong chuyến hành hương về Lapchi vùng đất thiêng của Jetsun Milarepa.

SHARE:

Trả lời