CHÂN THÀNH LÀ SỰ KHÔN NGOAN CAO CẤP NHẤT

SHARE:

 

SHARE:

Trả lời