Có ai giải thoát khổ đau, sinh tử luân hồi trong thời đại chúng ta đang sống không?

SHARE:

Có ai giải thoát khổ đau, sinh tử luân hồi trong thời đại chúng ta đang sống không?

Đạo không phải là bánh vẽ. Tôi nghe nói ngay đây là giải thoát. Giải thoát không phải tích luỷ kiến thức, không phải tu cách này cách nọ mà được. Như người đang mơ, thấy mình đi lạc đường, không phải tìm kiếm đường này đường khác để về nhà, mà chỉ cần tỉnh mộng. Vây trong đời này muốn thức tỉnh chỉ cần nhận biết sự thật nhận biết Thân Tâm Cảnh tất cả là dòng chảy, tất cả là mộng, sống tỉnh thức từng khoảnh khắc đang là. NHƯNG không phải biết là được mà phải HÀNH THÂM phải không? Còn việc hướng dẩn mọi người cũng là ý tốt. Nhưng phải đi đến nơi mới chỉ đường cho người sau chớ mình chưa giác ngộ giải thoát mà chỉ cho người khác thì không đúng phải không. Tôi đã tốn cả cuộc đời mà sao vẫn còn ở ngoài cổng. Kính mời quý huynh vào mục BẠN BÈ trên trang web chuabenhdongian.com để xem qua quyển sách của một đạo hữu. Kính thư

SHARE:

Trả lời