Tháng Ba 15, 2018

Làm rối cả lên

Sự thật vốn có. Nhưng kinh sách luận bài giảng…quá nhiều. Theo anh có làm

Kiến tánh

Kiến tánh là gì? Có thể diển tả trạng thái kiến tánh có thật, qua