Làm rối cả lên

SHARE:

Sự thật vốn có. Nhưng kinh sách luận bài giảng…quá nhiều. Theo anh có làm rối mù che mắt hành giả trên đường tìm đạo không?

hân chào bạn. Kinh sách luận bài giảng…quá nhiều như vậy. Cũng nhằm khai mở cho chúng ta sự thật vốn có đó. Nhưng, theo bạn có được mấy người nhận ra sự thật vốn có đó không? làm rối mù và che mắt hành giả trên đường tìm đạo là do không chịu học Kinh sách và giảng luận của các bậc giác ngộ, người ta gọi đó là tu mù vì sao vậy? Bước vào con đường tu tập người ta phải hiểu đúng ý nghĩa của Tu là gì? Tại sao phải Tu? Và Tu đem lại kết quả gì? chỉ chừng đó thôi, nếu không có người Thầy thông thạo, sáng mắt, hướng dẫn (Kinh Sách, Giảng Luận của Phật, Tổ ) thì làm sao chúng ta phát khởi “Nhân Địa” Tu Hành cho đúng chánh nhân, chánh hạnh, để đi đến chánh quả. vài lời chia sẻ đến bạn. Thân chào.

SHARE:

Trả lời