Mục Hỏi Đáp

Kiến tánh

Kiến tánh là gì? Có thể diển tả trạng