XUÂN MẬU TUẤT KẾT NỐI YÊU THƯƠNG

SHARE:

Giao thừa tôi thức dậy để cúng Phật và ông bà, nguyện cho mình cho mọi người có sức khỏe, cho đất nước thái bình, mọi người trên thế gian này yêu thương nhau. Sau đó tôi ngồi thiền gần một giờ để hồi hướng công đức này cho tất cả mọi nhà, mọi người đều an trú trong Tánh Giác, đều được giải thoát.

Thầy dạy, muốn giữ một giọt nước thì để nó vào đại dương. Mỗi mỗi hành động ý nghĩ nào đứng trên ba pháp ấn: Không, Vô tướng, Vô tác; mà làm việc thì mọi việc sẽ suôn sẻ và hoàn mỹ, bởi vì mọi việc của đại dương và nó trở về với đại dương là xong.

 

Cởi mở và kết nối là một thanh kiếm bén cắt qua cái ta và cái của ta nhỏ hẹp để mở  thẳng vào đại dương Tâm của chư Phật, ít ai để ý tới khả năng và lực dụng của nó. Khi tâm chúng ta cởi mở ở một lãnh vực nào thì chúng ta bắt đầu chinh phục được lãnh vực đó, tâm ta trùm tới lãnh vực đó.

Cởi mở nó là lực làm cho người tu khi chứng ngộ cái thấy thanh tịnh có cái nhìn khác. Họ không an trú trong thanh tịnh tịch tĩnh, mà nhờ sự cởi mở tâm, họ không trụ vào sự thanh tịnh đó để giải thoát, nhờ lòng bi mẫn chúng ta nhận ra thanh tịnh tâm chưa đủ, mà còn nhiều người đang đau khổ vì bị trói buộc bởi thế giới hình tướng. Hành giả phải có nghị lực lớn mới nghĩ đến việc sanh tử, và không sợ sanh tử, dám quyết tâm sanh lại để giúp đỡ người khác. Chính cởi mở tâm giúp ta không an trú vào Niết Bàn mà giải quyết thế giới hình tướng đang bề bộn đây. Tâm giải thoát mà cảnh cũng giải thoát, hay tánh giải thoát mà tướng cũng giải thoát, là nhờ công năng của sự cởi mở này.

Bí quyết của Phật giáo là trí tuệ và từ bi, mà trí tuệ thì chúng ta chịu khó tu hành thiết tha, nghiêm túc, đúng pháp có người hướng dẫn, có chúng bạn, chúng ta sẽ nhận ra nó. Nhưng từ bi thì rất khó, bởi vì tâm chúng ta không chịu cởi mở, chúng ta tu, khi chạm vào giải thoát là chúng ta lo giải thoát cho mình chớ chúng ta không nghĩ tới phải sanh lại hay làm một cái gì đó để giúp ích cho mọi người đang còn đau khổ đầy dẫy trong xã hội loài người ngoài kia.

Tuy nhiên cái gì nó cũng có cái giá của nó, với một tâm lượng hẹp hòi chúng ta sẽ nhận ra Tánh không ở chừng mực hẹp hòi, còn với tâm lượng của biển cả thì tất cả đều là tánh Không: tánh và tướng đều là tánh Không, ngã và pháp đều là tánh Không.

 

Năm Mậu Tuất là năm tuổi của tôi, sáu mươi năm sống qua, nhờ may mắn gặp Phật giáo, gặp thầy bạn, tu hành miên mật mười lăm mười sáu năm, tôi như được sinh lại, nhất là tháng cuối cùng này, tháng Phật thành đạo. Tôi thật sự thấy mình sanh lại.

Khi chúng ta nhận ra cái thấy và chúng ta được chỉ dạy để có thể thiết lập với nó hằng ngày, chúng ta cần mẫn làm quen, vừa nhận biết nó hiện diện, vừa sinh hoạt vì lợi ích cho cộng đồng, cho chúng. Vài năm sau, cái thấy với chúng ta hợp nhất. Khi đó chúng ta mới hiểu ra tại sao Tánh Giác có công năng như ánh sáng mặt trời, nó có thể soi thấu tất cả. Nó bạch hóa, nó thôn tín tất cả, những tốt xấu thiện ác mọi thứ với nó chỉ là biểu hiện của một vị: Tánh Giác.

Như viên ngọc như ý, nguồn hỷ lạc tự nó trào dâng, năng lượng sống tràn trề không biết từ đâu, lúc đó tâm chúng ta tự cởi mở, chúng ta thấy chúng ta có thể liên kết với tất cả mọi người, trong gia đình, trong cuộc sống, trên facebook, … Hóa ra, khi chúng ta thấy được tâm lượng thật của biển cả chúng ta mới biết thương cho mình mê muội trước đó và những người đang sống cũng mê muội chỉ biết cái ta và cái của ta nhỏ hẹp như một dòng nước tù.

Cuộc sống này khi chúng ta chạm tới nguồn tâm, sống được với nó chúng ta thấy như mình tràn trề sinh lực và hỷ lạc, chúng ta làm cái gì cũng trong sự tràn trề đó. Niềm vui không bao giờ cạn.

Năm nay, với đầu năm khởi thủy là như vậy, đây là một năm với tôi là năm cống hiến, chúng ta sẽ nói nhiều với nhau Về Tánh giác và về sự cởi mở của tâm. Tôi nguyện là người phục vụ, để sao cho chúng ta sanh ra làm người gặp được Phật pháp thì phải có chuyển biến đáng kể, để không thôi uổng phí đời mình. Khi mình đã tới đảo vàng rồi không lẽ lại về tay không?

 

Cuối cùng, ngày đầu năm chúc cho nhà nhà, người người đều được an vui hạnh phúc, ngày của đức Phật Di Lặc. Trong năm nay chúng ta sẽ có nhiều may mắn, nhiều năng lượng hơn để sống trọn vẹn với những gì mà pháp giới ban tặng cho chúng ta.

Hãy ý thức và luôn luôn nhận biết: bí quyết của cuộc sống này là sự cởi mở, cởi mở là để rót dòng sông tâm của mình hòa vào đại dương Tâm của chư Phật.

Như một câu nói mà tôi đã bắt thăm trong liên hoan tổng kết cuối năm này là: “Không gian bên trong và không gian bên ngoài là một”.

Chỉ là một vị: Tánh Giác.

 

Tánh Hải.

 

 

SHARE:

Trả lời