Tuổi trẻ & đời sống

Jack Kornfield

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THỰC HÀNH TÂM TỪ BI

Trong nền văn hóa của chúng ta, mọi người cảm thấy rất khó để hướng lòng nhân ái đến bản thân. Chúng ta có thể cảm thấy rằng

Akong Tulku Rinpoche

ĐỘNG CƠ CHÂN CHÁNH

Bây giờ có nhiều người quan tâm đến thiền định, nhưng thường vì những động