Người thực hành bồ tát không có phiền não

SHARE:

Cảm xúc phiền não của ganh ghét hay ghen tị là điều cần loại bỏ, và có thể được xem như là một hình thức của tâm tham luyến. Nó sinh khởi do khao khát ích kỷ của chúng ta dành cho hạnh phúc và khoái lạc. Khi những người khác đang hoan hỉ với sự phong phú, hạnh phúc, và sự thoải mái, chúng ta khinh thường điều này, với thái độ “Bản thân tôi phải có hạnh phúc chứ không phải là ai khác.” Khi tư duy về những hành động thiện lành mà các chúng sinh khác tạo ra thông qua tư tưởng, lời nói và hành động của họ mà sau này sẽ mang lại kết quả hạnh phúc và thoải mái, chúng ta cảm thấy khinh thường và phẫn uất. Đây là loại ghen tị chắc chắn phải được loại bỏ bởi một người thực hành Bồ tát.

  • Trích từ sách Kinh Vua Của Định – Bài Ca Đại Ấn, sách do Thrangu Khenchen Rinpoche bình giảng

SHARE:

Trả lời