Uncategorized

MIKE GEORGE

TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN

Trích: 7 Aha! Khơi Sáng Tinh Thần & Giải Tỏa Stress; NXB Trẻ __________🌞🌞🌞__________ Số

Phạm Công Thiện.

KIÊN NHẪN TRỔ BÔNG

Hãy luôn tỉnh lặng thanh thản trầm lặng. Nhẹ nhàng ngó nhìn cuộc đời như