Hoan hỉ với hành động thiện lành

SHARE:

Bậc thầy vĩ đại và con trai của các Bậc Chiến Thắng, Bồ tát Tịch Thiên đã dạy rằng chúng ta cần hoan hỉ thậm chí với những hành động thiện lành của một người bình thường – một người chưa đi vào con đường của một vị Bồ tát, thậm chí còn chưa đi vào con đường của một Thanh văn hay Bích Chi Phật – nhưng vẫn, do các hành động thiện lành đã thực hiện trong đời này hay các đời quá khứ, kinh nghiệm hạnh phúc tràn đầy vào lúc này. Khi những người bình thường, tốt bụng, tạo nên các thiện căn thông qua các hành động thẳng thắn và lương thiện mà sau đó sẽ mang lại kết quả là những kinh nghiệm dễ chịu, chúng ta, như là những người thực hành Bồ tát, cần hoan hỉ mà không ghen tị hay bất cứ gì khác.

  • Trích từ sách Kinh Vua Của Định – Bài Ca Đại Ấn, sách do Thrangu Khenchen Rinpoche bình giảng

SHARE:

Trả lời