Lời hay ý đẹp

SHARE:

 • Biết người là khôn ngoan. Biết mình là sáng suốt.Thắng được người chỉ là kẻ có sức. Thắng được mình mới là người mạnh.Lão Tử
 • Học thì mỗi ngày mỗi thêm. Đạo thì mỗi ngày mỗi giảm.Lão Tử
 • Chúng ta chết, vì chúng ta không chết.Shunryu Suzuki
 • Sự sinh ra đời không phải là một hành động giới hạn trong một thời điểm, mà là một quá trình. Mục đích của đời sống là được sinh ra trọn vẹn. Và thảm kịch là hầu hết chúng ta chết trước khi chúng ta được sanh ra.Sống có nghĩa là được sanh ra trong từng giây phút. Sự chết xuất hiện khi sự sinh dừng lại.Erich Fromm
 • Cuộc sống là cái đang xảy ra cho bạn, trong khi bạn bận rộn làm những kế hoạch khác.

John Lennon

 • Cuộc sống không phải là một vấn đề để giải quyết mà là một thực tại để trải nghiệm.Kierkegaard
 • Không khái niệm là cái giàn cho đời sống phát triển.Carl Jung
 • Toàn bộ việc sống nằm trong động từ Nhìn.Teilhard de Chardin
 • Chính lúc này, trong từng hơi thở, có cái bí mật mà mọi bậc thầy vĩ đại đã hết lòng chỉ dạy chúng ta.Peter Matthiessen
 • Nếu tâm hồn tôi trong sạch và đơn giản như đứa trẻ nhỏ thì chẳng có hạnh phúc nào lớn hơn.Kitaro Nishida
 • Thiền sư Bạch Ẩn ? (1686-1769) được dân chúng trong vùng kính trọng.Trong làng có một cô gái đẹp. Cô có thai, cha mẹ tra khảo, bí lối, cô khai cha đứa mẹ là Bạch Ẩn.Cha mẹ cô gái kéo đến thiền viện trách móc đủ điều. Sư chỉ nói: “Thế à!”Khi đứa bé được sinh ra, gia đình ấy mang đến cho Sư nuôi. Sư phải đi xin sữa mỗi ngày để nuôi đứa bé.

  Một năm sau, cô gái không chịu được nữa đành thú nhận chàng thanh niên trong làng là cha đứa bé.

  Cha mẹ cô vội vã đến xin lỗi Bạch Ẩn?. Sư trao lại đứa bé và chỉ nói: “Thế à!”

  Góp nhặt cát đá (Sa thạch tập)

 • Hành động cần đạt đến kết quả cuối cùng trong Trí huệ.Bhagavad Gita
 • Thiền là cách tự nhận thức trọn vẹn.Một người sống trên con đường thiền thì có thể đốn ngộ và như thế, có thể sống cuộc đời mới như một vị Phật.Zenkei Shibayama
 • Trong toán học, vô hạn không có số dư. Toàn bộ sự sống là một; do đó không thể có đấng sáng tạo và con người, cũng như có vũ trụ và đấng sáng tạo.Một đấng sáng tạo không ở thế giới này là đấng sáng tạo giả, và một thế giới không ở trong đấng sáng tạo là thế giới không thật. Tất cả vạn vật trở về một, và một hoạt động trong mọi sự.Nyogen Senzaki
 • Người biết và cái được biết là một. Người kém phát triển tưởng tượng rằng họ cần thấy Thượng đế, như thể thấy Thượng đế đứng ở đó và họ đứng ở đây. Không phải như thế. Thượng đế và tôi, chúng tôi là một trong hiểu biết.Meister Eckhart
 • Minh triết cao nhất chỉ có một khoa học duy nhất: khoa học về cái tổng thể. Khoa học giải thích sự sáng tạo mang tính tổng thể và chỗ của con người trong sự sáng tạo đó.Tolstoy
 • Mọi hữu thể đều là Phật. Mọi hữu thể đều là chân lý, đúng như chúng hiện hữu, đúng như chúng thật sự là.Robert Aitken
 • Thế giới bí nhiệm không phải vì nó hiện hữu như thế nào, mà chỉ vì nó hiện hữu.Ludwig Wittgenstein
 • Hắn, kẻ sở đắc bí thuật của Hiệp khí đạo thì có vũ trụ trong mình và hắn có thể nói: “Tôi là vũ trụ”. Khi tính chuyện chiến đấu với hắn – nghĩa là với vũ trụ – đối phương phải bẻ gãy sự hòa hợp vốn có của vũ trụ. Do đó vào khoảnh khắc đối phương có ý chiến đấu với tôi thì ngay lúc đó bạn thân y đã bị đánh bại.

M. Uyeshyba

SHARE:

Trả lời