Tấm Gương Kim Cương của Tỉnh Giác : Một bài ca tự phát

SHARE:


ĐẠI TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN Thiền Tây Tạng và những Bài Ca Kim Cương
Tác Giả: NYOSHUL KHENPO
Nguyễn An Cư dịch N.X.B Thiện Tri Thức, 1999

1. Lời nói đầu của Nhà Xuất Bản
2. Mở Đầu Tự Do và Thong Dong Một Bài Ca Kim Cương Tự Phát Thượng tọa Lama Gendun Rinpoche
3. Một kẻ lang thang chứng ngộ: Một phác họa tiểu sử
4. Phật Pháp Căn Bản: Một thuyết giảng ở Vương quốc Bhutan
5. Bạn là Đại Toàn Thiện: Một lời dạy về Bồ đề tâm Tương đối và Tuyệt đối vào dịp Ẩn cư hai tháng ở Hoa Kỳ
6. Nền Tảng, Con Đường và Quả: Những chỉ dạy Bản Tánh-Tâm về Tri Kiến, Thiền Định và Hành Động của Dzogchen, Đại Toàn Thiện Vốn Sẵn Đủ
7. Đại Toàn Thiện và Phật giáo Tây Tạng: Một giảng dạy ở Cambridge, Masschusetts Bài Ca và Bình Giải
8. Tấm Gương của những Điểm Thiết Yếu: Một bức thơ Tán Thán tánh Không, từ Khenpo Jamyang Dorje cho Mẹ ngài
9. Bình Giải của Khenpo về “Tấm Gương của những Điểm Thiết Yếu: Một bức thơ tán thán tánh Không”
10. Tấm Gương Kim Cương của Tỉnh Giác: Một bài ca tự phát
11. Bài ca Kim Cương của Chỗ Ẩn Tu Công Viên Nai
12. Bài ca Như Huyễn: Lá Thơ Giáo Huấn của Khenpo Jamyang Dorje gởi cho các đệ tử
13. Một Bài Ca Ngẫu Phát cho Damchư Zangmo: Tâm Yếu Thiêng Liêng của Những Giáo Huấn Cốt Lõi
14. Ý Nghĩa Thiết Yếu
15. Lịch Sử Dòng Đại Toàn Thiện của Nyoshul Khenpo
16. Thuật ngữ & chú thích

BÀI CA VÀ BÌNH GIẢI

 Tấm Gương Kim Cương của Tỉnh Giác

Một bài ca tự phát
Dordogne, Pháp 1982
Nhóm dịch thuật Padmakara

Đảnh lễ vua thống ngự bên trong : tỉnh giác tự hữu.
Tôi là kim cương của tỉnh giác.
Hãy nhìn xem, các bạn kim cương ! Khi thấy tôi, hãy tỉnh giác.
Tôi là tấm gương của tỉnh giác,
Tôi chiếu soi sự chú tâm cẩn thận của các bạn.
Hãy nhìn cho rõ ràng từng khoảnh khắc, và thấy trực tiếp vào tinh túy tối hậu của tâm.

Tỉnh giác là gốc rễ của Pháp.
Tỉnh giác là thân của thực hành.
Tỉnh giác là pháo đài của tâm thức.
Tỉnh giác là sự giúp đỡ cho trí huệ về tánh tỉnh thức bẩm sinh.
Tỉnh giác là chỗ dựa của Mahamudra, Maha Ati, Dzogchen và Madhyamika.

Mất tỉnh giác sẽ cho phép các lực lượng xấu chiến thắng các bạn.
Không có tỉnh giác các bạn sẽ bị cuốn xa bởi biếng lười.
Mất tỉnh giác là kẻ tạo ra nghiệp xấu.
Không có tỉnh giác và chánh niệm, không gì có thể thành tựu.
Mất tỉnh giác sẽ chất chồng một đống phân
Không có tỉnh giác các bạn sẽ ngủ trong một biển nước đái.

Không có tỉnh giác các bạn sẽ là một người máy không tim, một xác chết biết đi.
Các bạn đạo thân yêu, xin hãy tỉnh giác !
Bằng sự khát ngưỡng những lama linh thánh, chư Phật, chư Bồ tát và chư Tổ,
Nguyện các bạn kim cương đạt đến tỉnh giác kiên cố và bước lên ngôi của tỉnh thức toàn thiện !

Vài lời này được ứng khẩu bởi con bò ngu răng vẩu, nhà sư rớt hỏng Jamyang Dorje, và cho các bạn kim cương của nó, họ được có con mắt Pháp.

Đức hạnh, hạnh phúc và bình an ! Sarva mangalam !

SHARE:

Trả lời