Bài ca Kim Cương của Chỗ Ẩn Tu Công Viên Nai

SHARE:


ĐẠI TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN Thiền Tây Tạng và những Bài Ca Kim Cương
Tác Giả: NYOSHUL KHENPO
Nguyễn An Cư dịch N.X.B Thiện Tri Thức, 1999

1. Lời nói đầu của Nhà Xuất Bản
2. Mở Đầu Tự Do và Thong Dong Một Bài Ca Kim Cương Tự Phát Thượng tọa Lama Gendun Rinpoche
3. Một kẻ lang thang chứng ngộ: Một phác họa tiểu sử
4. Phật Pháp Căn Bản: Một thuyết giảng ở Vương quốc Bhutan
5. Bạn là Đại Toàn Thiện: Một lời dạy về Bồ đề tâm Tương đối và Tuyệt đối vào dịp Ẩn cư hai tháng ở Hoa Kỳ
6. Nền Tảng, Con Đường và Quả: Những chỉ dạy Bản Tánh-Tâm về Tri Kiến, Thiền Định và Hành Động của Dzogchen, Đại Toàn Thiện Vốn Sẵn Đủ
7. Đại Toàn Thiện và Phật giáo Tây Tạng: Một giảng dạy ở Cambridge, Masschusetts Bài Ca và Bình Giải
8. Tấm Gương của những Điểm Thiết Yếu: Một bức thơ Tán Thán tánh Không, từ Khenpo Jamyang Dorje cho Mẹ ngài
9. Bình Giải của Khenpo về “Tấm Gương của những Điểm Thiết Yếu: Một bức thơ tán thán tánh Không”
10. Tấm Gương Kim Cương của Tỉnh Giác: Một bài ca tự phát
11. Bài ca Kim Cương của Chỗ Ẩn Tu Công Viên Nai
12. Bài ca Như Huyễn: Lá Thơ Giáo Huấn của Khenpo Jamyang Dorje gởi cho các đệ tử
13. Một Bài Ca Ngẫu Phát cho Damchư Zangmo: Tâm Yếu Thiêng Liêng của Những Giáo Huấn Cốt Lõi
14. Ý Nghĩa Thiết Yếu
15. Lịch Sử Dòng Đại Toàn Thiện của Nyoshul Khenpo
16. Thuật ngữ & chú thích

BÀI CA VÀ BÌNH GIẢI

 Bài ca Kim Cương của Chỗ Ẩn Tu Công Viên Nai Dai Bosatsu Zendo
Living Manor, New York, 1992
David Christensen dịch

Đảnh lễ Phật nguyên sơ Samantabhadra.
Không nhận biết cảnh giới của các bậc Chiến Thắng, Pháp thân vô nhiễm sẵn đủ,
Chúng sanh lang thang trong thế giới bị nhân duyên
quy định này,
Mắc kẹt giữa đồng bằng bao la của buồn rầu, nghiệp và
phiền não.
Tốt hơn nhiều là hãy dừng tâm thức mệt lã của bạn.

Kye Ho ! Ôi, các bạn cực kỳ may mắn của tôi,
Đây trong chỗ tối thượng này của cõi giới tối hậu, bao la như bầu trời – long chen rabjam,
Hãy nhìn vào quang cảnh thanh tịnh diệu kỳ này.
Bên ngoài : không tạo tác, khu rừng tự nhiên này,
Được trang hoàng bằng muôn ngàn màu lốm đốm,
Cây, dây leo, lá hoa,
Mọi loài chim, nai, chồn, gà và thú hoang nô đùa,
Khi tiếng kêu du dương của muôn loài vang vọng vui tươi,
Và cơn mưa bông tuyết thoảng nhẹ từ bầu trời,
Hình dáng như hoa, cánh và những đồ vật thiêng liêng.
Trong nơi này, hoàn toàn thoát khỏi tạp âm của lảm nhảm
thế gian vô nghĩa,
Nó quấy nhiễu sự thực hành thiền định thanh tĩnh,
Ở trong khu rừng yên lặng tự nhiên này
Là nơi chốn tối thượng cho việc hoàn thành trí huệ và
chánh định.
Emaho, kỳ diệu thay !

Bên trong : bản tánh vốn sẵn đủ, không tạo tác của tâm là Pháp thân,
Tự nhiên khởi lên, tự nhiên giải thoát,
Tánh sáng chói tự nhiên không ngăn ngại.
Cõi giới tâm-trí huệ bẩm sinh của Samantabhadra
Thì siêu vượt khỏi nguyên nhân và điều kiện,
Khỏi mọi sự vật, trụ trước, cố gắng và thi công chế tạo.

Tự do với mọi giới hạn và thiên lệch, Phật bổn nguyên,
Tự tâm của chính mình, Samantabhadra.
Chớ tìm kiếm đâu khác ngoài chính mình, vuơng quyền tối hậu :
Rigpa, trí huệ tối thượng của tánh giác bổn nguyên,
Tâm-trí huệ tự nhiên như hư không.
Emaho !

Ở giữa : Không tạo tác, thân thể mình là một cõi Phật.
Các uẩn, các đại và môi trường giác quan
Vốn thanh tịnh và toàn thiện nguyên sơ,
Không tạo ra do đâu, mạn đà la bổn tôn như nhiên vốn sẵn.
Năm đối tượng của giác quan và những hiện tượng của sáu thức :
Bất cứ gì khởi lên chỉ phô diễn trí huệ của Lạc không tách lìa với tánh Không.

Bằng con đường mật truyền của Đại Toàn Thiện Dzogchen
bổn nhiên,
Những bài ca và điệu nhảy kim cương và mọi thứ niềm vui sáng tạo cháy bùng,
Một tiệc cúng như biển cả của vui sướng không bờ.
Sanh tử và niết bàn đồng đều được hưởng thụ trong một vị, như kinh nghiệm của Đại Lạc.

Mọi hiện tượng khác nhau dù chúng xuất hiện,
Không bao giờ lay động, dù một chút xíu, khỏi pháp giới.
Ở trong cõi giới bao la (longchen) của Pháp thân, tâm-trí huệ của Samantabhadra,
Tất cả vô cùng (rabjam) những hình tướng phong phú, dù chúng xuất hiện,
Đều toàn thiện và trọn thành trong cái nhận biết bình đẳng
tự nhiên,
Đại Toàn Thiện bẩm sinh tự nhiên siêu xuất tâm, ý, ý thức,
Cái longchen rabjam cao cả, cõi giới vô cùng và vĩ đại.

Hàng trăm ngàn tia sáng vô nhiễm (drimé oser) của mặt trời
Tịnh hóa tự nhiên đại vô minh, bóng tối của lòng.
Tất cả sanh tử trọn toàn thiện (kunzang), tất cả niết bàn
toàn thiện (kunzang)
Kim Cương tự khởi, bẩm sinh, đạo sư Jigme Lingpa vô úy,
Nguyện chúng ta đảm đương vương quyền tâm linh trong
pháp thân bất động !

Bài này được viết bởi khenpo lang thang Nyoshul Jamyang Dorje, một con chó lạc khỏi xứ tuyết Tây Tạng, lúc nhập thất Đại Toàn Thiện hai tháng trên núi ở Hoa Kỳ, hướng dẫn bởi thiền giả Đại Toàn Thiện Lama Surya Das, cùng với nhiều vị thầy và bạn đạo Tây phương.

Mong rằng nó được công đức lợi lạc !

SHARE:

Trả lời