CỞI TRÓI LINH HỒN

SHARE:

Một lần nữa chúng ta thấy rằng mọi thứ không phải lúc nào cũng đơn giản như vẻ ngoài của nó. Nếu chúng ta chỉ nhìn bề nổi của thuật ngữ “cái tôi” thì sẽ có nhiều câu hỏi đặt ra, như: “Phải chăng con người tôi bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau, và các khía cạnh này đều là những phần quan trọng như nhau của cải tôi, hay chỉ có một phần thật sự là của tôi” – và nếu vậy thì, ‘cái phần tôi’ thật sự đó là gì, nó ở đầu, nó như thế nào, và tại sao nó tồn tại?”.

Chúng ta sẽ thực hiện cuộc hành trình khám phá bản thân”. Nhưng chúng ta sẽ không làm điều này theo cách truyền thống. Chúng ta sẽ không cấu viện các chuyên gia tâm lý hay các nhà triết học vĩ đại. Chúng ta sẽ không tranh luận và lựa chọn giữa những quan điểm tôn giáo lâu đời, hay sử dụng các cuộc điều tra thống kê ý kiến số đông. Thay vào đó, chúng ta sẽ tìm đến một nguồn độc nhất trực tiếp hiểu rõ vấn đề. Chúng ta sẽ tìm đến một chuyên gia mà mỗi giây phút sống của chính mình, anh ta” thu thập mọi dữ liệu cần thiết để rồi cuối cùng giải đáp được câu hỏi lớn nói trên. Chuyên gia đó không ai khác ngoài chính bạn!

Nhưng trước khi bạn quá đỗi vui mừng, hoặc thiếu tự tin cho rằng mình không đủ khả năng để hoàn thành nhiệm vụ này, trước hết cần xác định rõ là chúng ta sẽ không theo quan điểm hay ý kiến riêng của bạn về chủ đề này. Chúng ta cũng sẽ không quan tâm đến những cuốn sách bạn đã đọc, những khóa bạn đã học, hay những hội thảo bạn đã tham dự. Chúng ta chỉ chú tâm đến những trải nghiệm trực giác của bạn về việc là chính bạn thì như thế nào. Chúng ta không đi tìm kiếm tri thức của bạn, chúng ta đang tìm kiếm những trải nghiệm trực tiếp từ bạn. Bạn thấy đấy, bạn không thể thất bại trong nhiệm vụ này vì bạn đang thật sự là chính bạn, mọi lúc mọi nơi. Chúng ta chỉ cần nhận ra nó. Tuy nhiên, sẽ có những khi bạn cảm thấy việc này không đơn giản.

Hãy nhớ rằng, chúng ta đang tìm kiếm gốc rễ của bản thân” bạn, có nghĩa là chúng ta đang đi tìm chính bạn. Khi đọc qua những trang này, bạn sẽ nhận thấy rằng bạn hiểu biết về một số đề tài sâu rộng nhiều hơn những gì bạn nghĩ. Thật ra là bạn đã biết cách khám phá bản thân mình, bạn chỉ đang thiếu tập trung và mất phương hướng mà thôi.

Một khi thực tâm kiếm tìm, bạn sẽ nhận ra rằng bạn không chỉ có khả năng tìm thấy chính mình mà còn có khả năng giải thoát cho bản thân. Bạn có quyết tâm làm điều đó hay không hoàn toàn là chọn lựa của bạn. Nhưng sau khi hoàn thành cuộc hành trình qua các chương này, bạn sẽ thấy mọi sự đều rõ ràng, làm chủ cuộc đời minh, và sẽ không còn đổ lỗi cho người khác. Bạn sẽ biết chính xác cần phải làm những gì.

Và nếu bạn lựa chọn sẽ tiếp tục cuộc hành trình khám phá bản thân trong suốt cuộc đời mình, bạn sẽ cảm nhận một cách sâu sắc sự tôn trọng của bản thân đối với con người thực sự của mình. Chỉ khi đó bạn mới hiểu được trọn vẹn ý nghĩa sâu xa trong lời khuyên: “Trước hết phải thành thật với chính bản thân mình”

Tác giả: Michael A. Singer

SHARE:

Trả lời