NHỮNG VẬT NHỎ MỌN

SHARE:

NHỮNG VẬT NHỎ MỌN

Nếu lời nhỏ mọn của tôi

Giúp đời ai đó sáng tươi đôi phần

Nếu tôi ca hát dăm vần

Mà lòng ai đó lâng lâng hết phiền

Thì tôi cầu khẩn Hoàng Thiên

Giúp cho tôi nói ca lên vài lời

Rồi đưa lời đó xa khơi

Vang trong cô lũng để tôi giúp người

Nếu tình nhỏ mọn của tôi

Giúp cho ai đó thấy đời thêm xuân

Nếu tôi niềm nở ân cần

Mà đời ai đó nhẹ phần bi ai

Nếu tôi xắn áo ghé vai

Mà làm gánh nặng của ai nhẹ dần

Xin trời cho dũng cùng nhân

Để tôi an ủi đỡ đần anh em

 

Nguyên bản tiếng anh:

THE LITTLE THINGS

If any little word of mine

May make a life the brighter

If any song of mine

May make a heart the brighter

God help me speak the little word

And take my bit of singing

And drop it in some lonely vale

To set the echoes ringing

If any little love of mine

May make a life the sweater

If any care of mine

May make a friend’s the fleeter

If any little lift may ease

The burden of another

God give me love, and care, and strength

To help my toiling brother

Bài thơ của một thi sĩ Anh vô danh được chuyển ngữ bởi cố tác giả, dịch giả Nguyễn Hiến Lê, ghi trong một tác phẩm tổng kết nhân sinh quan của ông để chia sẻ với thế hệ trẻ, thế hệ tương lai của nhân loại cùng với một niềm tin: ‘Tương Lai Trong Tay Ta’. 

SHARE:

Trả lời