Tháng Chín 4, 2021

(Sưu tầm)

LỜI HAY

Dù người ta có nói với bạn điều gì đi nữa, hãy tin rằng cuộc

Nguyễn Hiến Lê

NHỮNG VẬT NHỎ MỌN

NHỮNG VẬT NHỎ MỌN Nếu lời nhỏ mọn của tôi Giúp đời ai đó sáng

(Sưu tầm)

DANH NGÔN VỀ TRÍ TUỆ

1. Từ trên cao, Tạo hóa mỉm cười nhìn xuống, Người đã trao cho chúng