Tôi là một người mới học Phật , nhờ Thientrithuc hướng dẫn dùm tôi Pháp môn để tu học.

SHARE:

Tôi là một người mới học Phật , nhờ Thientrithuc hướng dẫn dùm tôi Pháp môn để tu học. Tôi nghe nói có nhiều Pháp môn để tu tập như: Tụng Kinh, Niệm Phật, Trì Chú, Thiền Định v.v.. Vậy tôi nên chọn phương pháp nào để hành trì? Và tại sao có nhiều phương pháp như vậy, cho tôi hỏi Pháp môn nào tốt hơn hay tất cả đều như nhau? những người mới học như tôi thật sự rất khó hiểu,nhờ các Thientrithuc hướng dẫn dùm cảm ơn.

Thientrithuc rất hoan hỷ và chào BẠN đến với mục hỏi đáp của trang. Trước tiên BẠN nói mới tu học PHẬT thì bạn nên tìm học giáo pháp của PHẬT, bao gồm KINH, LUẬT, LUẬN, tức ba tạng kinh của PHẬT dạy ( phật giáo nguyên thủy và phật giáo phát triển). CÒN về pháp môn để hành trì thì BẠN phải tìm hiểu cho rõ căn bản của mỗi pháp môn mới thấu đạt kết quả. Thí dụ niệm phật BẠN phải rỏ ba căn bản về TÍN, NGUYỆN, HẠNH, đó là ba món tư lương của pháp môn niệm phật; còn về thiền định thì phải thấu rỏ ba căn bản là CHỈ,(định) QUÁN (tuệ) CHỈ QUÁN ĐỒNG THỜI (viên dung)… đều qui hướng về mảnh đất TÂM mà tu tập. Bạn hỏi về nhiều phương pháp có đồng hay khác, sâu cạn… xin chia sẻ với BẠN tất cả pháp môn không có khác nhau, tất cả pháp môn đều có công năng để làm tịnh hóa tâm, để tâm đạt giải thoát như nhau, tất cả các pháp đều là PHẬT PHÁP. ĐỨC PHẬT đã từng dạy giáo pháp ta như chiếc thuyền để qua sông, như ngón tay để chỉ trăng. nếu BẠN nhận ra điểm đến pháp môn là TÂM, thuyền là để qua bờ, trăng là đích của ngón tay thì bạn thực hành bất kỳ pháp môn nào cũng thành tựu. Rất vui được chia sẻ với BẠN chúc BẠN tinh tấn, mến chào.

SHARE:

Trả lời