Như thế nào để hiểu và sống đúng nghĩa câu nói Theo chân một bậc thầy(Đạo Sư)

SHARE:

Như thế nào để hiểu và sống đúng nghĩa câu nói Theo chân một bậc thầy(Đạo Sư). Nhờ Thientrithuc hướng dẫn cho chúng tôi được hiểu, cám ơn rất nhiều?

Chào bạn, trước hết xin cảm ơn bạn đã gởi câu hỏi tới trang Thientrithuc.vn chúng tôi. Câu hỏi này rất hay vì sẽ mang lợi ích rất lớn đến nhiều người trên con đường tu học. Trang Thientithuc.vn chúng tôi nhận thấy chủ đề câu hỏi này có một bài luận giảng rất hay của Đại Sư PATRUL RINPOCHE. Chúng ta nên lấy đây làm mạng mạch trên con đường THEO CHÂN MỘT VỊ THẦY TÂM LINH trên đường tu học.

“Không có Kinh điển (Sutra), Mật điển (Tantra), hay Luận (Sastra) nào nói rằng đã từng có người đạt được Phật quả viên mãn mà không cần phải theo chân một vị Thầy tâm linh. Chúng ta có thể tự mình nhận ra rằng chưa từng có ai đạt được thành tựu của hai giai đoạn tu tập bằng phương tiện thiện xảo và lòng can đảm của riêng họ. Thực vậy, tất cả chúng sinh bao gồm chúng ta, đã phô bày rất nhiều tài năng đặc biệt trong việc khám phá ra những con đường sai lạc để noi theo – còn trong khi đi trên con đường dẫn đến giải thoát và toàn giác thì chúng ta lại bối rối như một người mù cô độc lang thang giữa bãi hoang.

Không ai có thể đem được châu báu về từ một kho tàng trên hải đảo mà không nhờ vào một hoa tiêu lão luyện (ám chỉ những nhà thám hiểm thời xưa khi đi tìm châu báu nơi những hòn đảo xa xôi). Tương tự như thế, một vị Thầy tâm linh, hay bạn đồng hành, là người hướng đạo đích thực có thể đưa chúng ta đạt đến giải thoát và toàn giác, và chúng ta phải đi theo Ngài với lòng tôn kính. Điều này có thể được noi theo trong ba giai đoạn: trước tiên, hãy quán sát vị Thầy, sau đó hãy theo chân Ngài, và cuối cùng, hãy noi gương những chứng ngộ và công hạnh của Ngài.”

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THEO CHÂN MỘT VỊ THẦY TÂM LINH

SHARE:

Trả lời