Ngay trong đời này ở tại Việt Nam hoặc ở thành phố Hồ Chí Minh có ai nhận lại tánh Giác ( bản lai diện mục…) của mình chưa. Nếu có thành tâm mong được gặp. Chân thành chúc trang web ngày càng giúp ích mọi người trên đường Đạo

SHARE:

Ngay trong đời này ở tại Việt Nam hoặc ở thành phố Hồ Chí Minh có ai nhận lại tánh Giác ( bản lai diện mục…) của mình chưa. Nếu có thành tâm mong được gặp. Chân thành chúc trang web ngày càng giúp ích mọi người trên đường Đạo

Bạn thân mến, câu hỏi của bạn thật khó trả lời bởi các lẽ sau:
Nếu thientrithuc có biết ai đó đã nhận ra bộ mặt thật của mình rồi thì cũng không dám giới thiệu, bởi vì thientrithuc không đủ thẩm quyền để thừa nhận một sự kiện như vậy về một người tu trước công chúng trên trang web, nếu có thì chỉ thầm thừa nhận thôi chứ không thể chỉ ra được.
Một trong những điều coi là phạm giới của Santideva nói về tánh Không là: – Tự xưng mình chứng tánh Không– Dạy tánh Không cho người chưa đủ khả năng để tiếp nhận.
Nếu Thientrithuc cho bạn biết một vị thầy hay một cư sĩ nào đó đã thực chứng thì quả là mạo muội.
Cách thức mà Thientrithuc có kinh nghiệm là:
Thứ nhất nhiều người khi đi tìm học nhiều vị thầy và thực hành pháp bằng nhiều cách nhưng không tiến bộ được trong tu hành, họ quay qua phát nguyện trước Phật, trước các vị Bồ tát; tha thiết mong gặp được một vị thầy và với sự thành tâm như vậy họ sẽ gặp được thầy.
Thứ hai, chúng ta phải tự xét khả năng tu hành của mình,  thật ra trên thế gian này lúc nào cũng có một vị thầy cho mình. Mình tu tới đâu sẽ có một vị thầy tới đó. Khi nào hết thầy giỏi trên thế gian sẽ có vị thầy xuất hiện trong giấc mộng để tiếp tục dạy mình tu.
Khi bạn hỏi câu hỏi này chứng tỏ lòng bạn tha thiết muốn gặp một vị thầy tin tưởng để được học hỏi, hoặc làm chỗ nương dựa để tu hành, hay thừa nhận những kinh nghiệm của riêng bạn.
Tốt nhất bạn hãy liên hệ với số điện thoại của ban biên tập Thientrithuc chúng tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với bạn về điều mà bạn mong muốn. Hẹn gặp bạn, chào bạn.

SHARE:

Trả lời