NHỮNG BÀI CA CHỨNG NGỘ CỦA TÔNG PHÁI THỰC HÀNH

SHARE:

Nhung bai ca chung ngo cua tong phai thuc hanh pdf

MỤC LỤC

Một Bài Ca Của Những Nối Kết Có Ý Nghĩa ……. 1

Sự Tốt Lành Thắp Sáng Vũ Trụ ……………………… 4

Cầu Nguyện Guru Rinpoche ………………………….  9

Cái Gì Là May Mắn ………………………………..         12

Tám Loại Thuần Thục ………………………………       17

Nghĩa Xác Quyết Sâu Thẳm ………………………….  20

Ba Cái Đinh ……………………………………..               22

Tám Ngọn Lao Lóe Sáng …………………………….  . 25

Tinh Túy Của Ánh Nắng Tịnh Quang ………………….. 29

Xoay Cư Xử Hàng Ngày Vào Một Thực Hành …………….. 35

Bảy Vui Thú …………………………………….. 37

Tám Trang Hoàng Về Nghĩa Sâu Xa Của Milarepa ……….. 40

Bài Ca Con Ngựa Phi Của Một Thiền Giả ……………… 43

Mười Hai Điều Dễ Làm Lạc Lối ……………………… 47

Nhận Dạng Một Học Trò Có Khả Năng …………………. 50

Hai Mươi Bảy Trường Hợp Tiêu Tan ………………….. 53

Rốt Ráo Của Cái Thấy, Thiền Định, Hạnh Và Quả ………. 58

Một Chân Dung Đích Thực Của Trung Đạo ……………… 60

Tám Hình Thức Hạnh Phúc Kỳ Diệu …………………… 62

Những Điểm Tinh Túy Của Đại Ấn, Đại Toàn Thiện
Và Trung Đạo ……………………………………. 67

Bài Ca Utpattikrama ……………………………… 69

Bài Ca Sampannakrama …………………………….. 71

Cái Thấy, Thiền Định, Hạnh Và Quả Kỳ Diệu ………….. 73

Bài Ca Đại Ấn …………………………………… 77

Bảy Cách Những Sự Vật Chiếu Sáng
Bên Trong Và Bên Ngoài …………………………… 79

Năm Toàn Thiện Của Nghĩa Rốt Ráo ………………….. 81

Bài Ca Của Milarepa Cho Một Thiên Nữ Bồ Câu ………… 83

Tám Trường Hợp Của Tốt Lành Căn Bản
Không Cần Phải Tránh ……………………………. 86

Giai Điệu Của Tám Loại Bất Nhị ……………………. 90

Bảy Yoga ………………………………………… 93

Ba Loại Tin Chắc Trong Thực Tại Đích Thật …………… 95

Tinh Túy Của Nghĩa Rốt Ráo ……………………….. 97

Không Sanh, Không Căn Cứ, Và Hợp Nhất ……………… 104

Những Nguồn Năng Lực …………………………….. 106

Mười Điều Giống Như ……………………………… 108

Bài Ca Của Milarepa Về Không Sợ Hãi
Và Trở Thành Tin Chắc …………………………… 111

Bài Ca Của Rechungpa Về Mười Sáu Việc Quan Trọng …….. 115

Cúng Dường Của Sahle Ӧ …………………………… 119

Sáu Trung Ấm Của Milarepa ………………………… 123

Bài Ca Của Milarepa Về Mười Hoàn Thiện Siêu Việt ……. 125

Nhìn Trần Trụi, Nghỉ Yên, Một Doha Hát Cho Megom ……. 127

Sáu Lời Bao Gồm Tất Cả Hát Cho Loton Gendun ………… 129

Tinh Túy Của Cam Lồ ……………………………… 133

Những Bài Ca Kim Cương Từ Đại Dương Nghĩa Rốt Ráo ……. 137

Những Bài Kệ Về Như Huyễn Từ Ba Bản Văn Trung Đạo ……. 142

Hai Bài Kệ Về Như Huyễn Tam Muội Từ
Trang Hoàng Châu Báu Của Giải Thoát ……………….. 144

Tất Cả Những Sắc Tướng Này ……………………….. 145

Tiếng Gầm Rống Sâu Thẳm Của Rồng Trời ……………… 146

Giáo Huấn Của Milarepa Về Lấy Những
Hình Tướng Làm Con Đường ………………………… 149

Hai Mươi Phép Lạ Diệu Kỳ Nói Về
Hình Tướng Và Thực Tại ………………………….. 150

Những Người Bạn …………………………………. 158

Chúng Đều Hoàn Hảo Ở Đây …………………………. 159

Sự Nhảy Múa Huyễn Thuật Của Những Hình Tướng ……….. 160

Một Trao Đổi Giữa Khenpo Tsultrim Gyamtso Rinpoche
Và Dzogchen Ponlop Rinpoche ……………………….. 164

Một Cầu Nguyện Khi Rời Đi ………………………….. 167

Bốn Điều Vô Thượng Và Mười Một Điều Vô Thượng ……….. 171

Bình Đẳng Và Bảy Cái Để Quên ………………………. 175

Bài Ca Về Nghĩa Rốt Ráo Sâu Xa Hát
Trên Dãy Núi Tuyết ………………………………. 177

Sáu Trung Ấm (Bardo) …………………………….. 180

Bài Ca Những Con Lừa Rừng: Xuất Hiện Hình Tướng
Và Chỉ Giải Thoát Trong Một Vị Bình Đẳng ………….. 183

Một Cầu Nguyện Trường Thọ ………………………… 184

Cầu Trường Thọ Cho
Khenchen Tsultrim Gyamtso Rinpoche ……………….. 185

Hồi Hướng ………………………………………. 186

Các Sách Đã Xuất Bản Thiện Tri Thức ……………….. 187

SHARE:

Trả lời