Jack Kornfield

Jack Kornfield

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THỰC HÀNH TÂM TỪ BI

Trong nền văn hóa của chúng ta, mọi người cảm thấy rất khó để hướng lòng nhân ái đến bản thân. Chúng ta có thể cảm thấy rằng