Cuộc Đời Siêu Việt Của 16 Vị Tổ Karmapa Tây Tạng

SHARE:

Cuộc Đời Siêu Việt Của 16 Vị Tổ Karmapa Tây Tạng Nguyên Tác: Nguyên Tác The History of the Sixteen Karmapas of Tibet Tác giả: Karma Thinley Việt dịch: Nguyễn An Cư Diễn đọc: Tuấn Anh Tác phẩm được phát hành tại: https://dieuphapam.net/dpa/cuoc-doi-1… #dieuphapam #cuocdoisieuvietcua16vitokarmapas #16vitokarma

SHARE:

Trả lời