ĐỨC KYABGON CHETSANG RINPOCHE THUYẾT GIẢNG VỀ THIỀN TÔNG VÀ ĐẠI ẤN (MAHAMUDRA)

SHARE:

Đức KYABGON CHETSANG RINPOCHE

BẬC THỦ NGÔI THỨ 37 TRUYỀN THỪA DRIKUNG KAGYUD

Thuyết giảng về THIỀN TÔNG và ĐẠI ẤN ( MAHAMUDRA)

Trong ngày 30 tháng 8 năm 2015.Tại CHÙA TÂY TẠNG, THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG , cho chư Tăng,Ni.

Sau đây là phần mp3 giảng thuyết của Ngài

http://thientrithuc.vn/playlist/thuyet-giang-thien-tong-va-dai-an-duc-kyabgon-chetsang-rinpoche/

Những hình ảnh Đức KYABGON CHETSANG RINPOCHE và Hòa Thượng Viện Chủ TÂY TẠNG TỰ cùng chư Tăng , Ni chùa TÂY TẠNG Bình Dương

 

 

 

SHARE:

Trả lời