Mua các sách của Thiện Tri Thức

SHARE:

Xin chào. Mình đang ở Nha Trang. Xin cho hỏi làm sao để mình mua được các sách này của Thientrithuc ạ: Hiện quán trang nghiêm luận, Đại toàn thiện tự nhiên, Lời vàng của thầy tôi, và một số sách khác. Cảm ơn Thientrithuc.

Nếu bạn có nhu cầu xin liên hệ với Ban Biên Tập qua số phone: 0949386106. Gặp A Sơn, chào bạn.

SHARE:

Trả lời