Sáng tạo khi để trí thông minh được vui vẻ.

Albert Einsten
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Rupert Spira
“ĐANG LÀ CHÍNH MÌNH”

Mọi người đều có cảm nhận “đang là chính mình”. Nhận thức “đang là chính

Eckhart Tolle
CHẤP NHẬN HIỆN TẠI

Có những chu kỳ của sự thành công, khi mọi thứ đều đến với bạn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

DIỄN ĐÀN