DALAI LAMA – ĐẠI TOÀN THIỆN – KHÁM PHÁ TÁNH GIÁC – Jeffrey Hopkins dịch từ những lời dạy miệng – SHAMBHALA BOULDER – 2017 – Ban dịch thuật: Thiện Tri Thức – 2018

SHARE:

MỤC LỤC

I. ĐƯA VÀO ĐẠI TOÀN THIỆN………….. 1

1. Nguyên Lý Nền Tảng Chung Cho Mọi Tông Phái Phật Giáo Tây Tạng…… 2

Tỉnh Giác Nội Tại Sâu Thẳm Nhất Thấm Khắp Mọi Loại Thức……. 4

Thực Hành Con Đường Ngay Bây Giờ……. 5

2. Tâm Tịnh Quang Bẩm Sinh……….. 7

Không Nỗ Lực…… 7

Tính Trung Tâm Của Tâm Tịnh Quang…….. 8

Những Loại Sách……. 9

II. BÌNH GIẢNG VỀ BA CHÌA KHÓA ĐI VÀO CỐT LÕI CỦA PATRUL RINPOCHE……. 13

3. Chìa Khóa Thứ Nhất Đưa Vào Tánh Giác……… 14

Thư Giản…… 15

Ngưng Suy Nghĩ Một Lúc……. 16

Sốc……. 17

4. Con Đường Tối Thượng Để Nghỉ Ngơi……..23

Những Cấp Độ Của Thức…….. 24

Tịnh Quang Ở Trong Mọi Thức…….. 39

5. Tâm Kim Cương Toàn Thiện……… 41

Nhắm Chú Ý Của Bạn Vào Không Gian……… 42

Nhận Ra Tánh Giác Nội Tại ……….43

6. Chìa Khóa Thứ Hai: Duy Trì Thiền Định……….. 46

Không Có Nguy Hiểm……… 48

Những Đám Mây Và Bầu Trời………. 49

Gặp Gỡ Của Mẹ Và Con……….. 50

Tịnh Quang Của Cái Chết ……….51

Tịnh Quang Mẹ Và Con Trong Bài Kệ……….. 54

Vẫn Ở Trong Kinh Nghiệm……….. 55

Xử Lý Những Can Thiệp………… 56

Trong Thiền Định Và Ngoài Thiền Định Là Tương Tự………… 58

Ba Loại Thoát Khỏi Những Khái Niệm……….. 60

7. Con Đường Tiệm Tiến…………. 62

Nguy Hiểm………….. 63

Đến Một Quyết Định……….. 64

8. Chìa Khóa Thứ Ba: Tự Giải Thoát ………..66

Không Gian Của Không Tham Gia………. 67

Sự Khác Biệt Cốt Yếu……….. 71

Tự Tin…………. 73

9. Sự Độc Nhất Của Ba Chìa Khóa ……….74

Bộ Ba Cái Thấy, Thiền Định, Và Hạnh………. 80

Cái Thấy, Khoảng Không Vĩ Đại Vô Số……….. 81

Thiền Định, Những Tia Sáng Của  Hiểu Biết Và Đồng Cảm…………83

Hạnh, Chồi Của Một Bậc Chiến Thắng……… 85

Những Dòng Cuối Của Bài Kệ………. 87

III. SO SÁNH NHỮNG TRƯỜNG PHÁI CỰU DỊCH VÀ TÂN DỊCH ……….  89

10. Những Cấu Trúc Căn Bản Trong Trường Phái Cựu Dịch Của Đại Toàn Thiện…….. 90

Hai Chân Lý………. 90

Những Nền Tảng, Con Đường, Và Quả……… 94

Con Đường: Phá Thấu (Trekchod) Và Nhảy Qua (Thogal)……… 98

Những Quả Của Những Con Đường: Quang Minh Bên Trong Và Quang Minh Bên Ngoài……… 99

Một Nghĩa Đặc Biệt Của Thiền Định………. 100

Giảm Dần Tính Khái Niệm……… 103

Nhận Ra Tịnh Quang Giữa Bất Kỳ Thức Nào…….104

********

SHARE:

Trả lời