Thích Nữ Trí Hải

Thích Nữ Trí Hải

SỐNG AN VUI

Ai cũng chỉ có một thời gian nhất định để sống trên mặt đất. So

Thích Nữ Trí Hải

Người ngày xưa

Văn học Phật giáo Chàng tỉnh ngộ, thầm nhủ : “Cám ơn nàng . Nàng