Thị Giới

Thị Giới

LẮNG NGHE

Lắng nghe thế giới, lắng nghe con người cũng đồng thời là lắng nghe chính

Thị Giới

TIN SÂU NHÂN QUẢ

Tin Nhân Quả chúng ta cũng sẽ tin rằng những hành động, ý nghĩ của

Thị Giới

THẦY CHÙA

Đối với chúng tôi, ông thầy chùa đó chính là nước một vị, còn như

Thị Giới

SƯƠNG KHÓI SÔNG HƯƠNG

Chỉ có thể nói màu của Huế, của sông Hương là “màu sương khói”. Và

Thị Giới

TUỔI TRẺ ĂN CHAY

Cũng như Thiền , khuynh hướng ăn chay ngày càng lan rộng ở Bắc Mỹ