LẮNG NGHE

SHARE:

Lắng nghe thế giới, lắng nghe con người cũng đồng thời là lắng nghe chính mình.
Và sự phát hiện ra chính mình là bước ngoặc lớn trong đời sống của mỗi chúng ta. Đó là lúc chúng ta nhận ra được mình thật sự là gì trong cái toàn thể để có thể sống có ý nghĩa hơn.

 

Khi yên lặng lắng nghe hơi thở, yên lặng lắng nghe bước chân đang bước, lắng nghe thời gian đang trôi, không gian đang mở…, chúng ta nghe được sự sống, nghe được nguồn sống đang hiện diện bên trong cũng như bên ngoài chúng ta.

 

Khi mở lòng để tiếp đãi đời sống, tiếp đãi đất trời, tiếp đãi mọi người mọi vật, chúng ta có cơ hội nghe được đời sống, nghe được nguồn sống nơi chúng ta và chung quanh chúng ta.

 

Lắng nghe cũng là bước thẳng vào thành trì những gì chúng ta quí mến, ôm ấp, đồng thời bước thẳng vào những thứ chúng ta ghét bỏ, tránh né, để đi vào trung tâm của những thứ đó, để có được một thứ kết nối thuần túy, để cho tâm chúng ta nhịp theo âm hưởng của đời sống đang là.

 

Lắng nghe thế giới, lắng nghe con người cũng đồng thời là lắng nghe chính mình.
Và sự phát hiện ra chính mình là bước ngoặc lớn trong đời sống của mỗi chúng ta. Đó là lúc chúng ta nhận ra được mình thật sự là gì trong cái toàn thể để có thể sống có ý nghĩa hơn.

 

Lắng nghe những khó khăn, lo toan của đời sống cũng là lúc nghe được sự bao dung của đời sống. Trong nỗi khó khăn, lo toan có sự bao dung, và trong sự bao dung chứa đựng những khó khăn, lo toan. Đó là sự giải thoát ngay trong đời sống này, là sự ra khỏi khung thành khép kín để nhìn thấy thực tại của đời sống, để vượt thoát sự khổ đau của đời sống.

 

Có lắng nghe tiếng khóc âm thầm của chính mình cũng như tiếng khóc âm thầm của người khác và của những loài chúng sanh khác, chiếc gậy từ bi của ngài Địa Tạng mới có thể phá tan cánh cửa địa ngục trong tâm của chúng ta, phá tan những ngục tù của đời sống, để cho đời sống trở thành thênh thang.

 

Chúng ta hãy lắng nghe như John Daido Loori lắng nghe thế giới:

“Chúng ta hãy thấy và nghe tiếng của núi và sông, của những loài đang bị nguy hiểm và có nguy cơ tuyệt chủng. Chúng ta hãy thấy và nghe tiếng của nguyên tử, của những kẻ không nhà, của trẻ con; tiếng của những lời dạy của vô số thế hệ trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Nếu chúng ta cố gắng thấy với mắt và nghe với tai, chúng ta sẽ không khi nào thấy được. Chỉ khi nào chúng ta thấy với tai và nghe với mắt chúng ta sẽ thật sự thấy “cái đó” một cách rõ ràng.” (Vô Tình Thuyết Pháp).

 

Thị Giới Bằng Trần

SHARE:

Trả lời