Huyền Không

Huyền Không

TỪ, BI, HỶ, XẢ

(Pháp Cú 197) “Ở ngay giữa đám nhân sinh Dù người hờn oán, nếu mình thảnh thơi