Cư Sĩ Nguyên Giác

Cư Sĩ Nguyên Giác

HUỆ KHẢ CẦU PHÁP

Câu chuyện này được ngài Trần Thái Tông (1218-1277) đưa vào nhóm 43 công án

Cư Sĩ Nguyên Giác

GIẢI TÍN TÂM MINH

Bài này được viết để chú giải tác phẩm Tín Tâm Minh của Tam Tổ

Cư Sĩ Nguyên Giác

KHI EINSTEIN CHIA BUỒN

Chúng ta biết rằng nhà khoa học Albert Einstein có những quan điểm rất gần

Cư Sĩ Nguyên Giác

KHÔNG MỘT PHÁP ĐỂ LÀM

Bài này được viết để thành kính tưởng niệm bổn sư Hòa Thượng Thích Tịch