Akong Tulku Rinpoche

Akong Tulku Rinpoche

ĐỘNG CƠ CHÂN CHÁNH

Bây giờ có nhiều người quan tâm đến thiền định, nhưng thường vì những động

Akong Tulku Rinpoche

ĐỐI MẶT

Khi muốn đi đâu, phải xác định điểm khởi hành của mình, phương tiện di chuyển và hành trình của mình, rồi phải ra đi. Điều đó cũng đúng với sự du hành tâm linh

Akong Tulku Rinpoche

CÁI GƯƠNG

CÁI GƯƠNG   Sanh tử luân hồi là khuynh hướng tìm thấy những lỗi lầm