Kinh Pháp: Pháp Bảo Đàn Kinh – Lục Tổ Huệ Năng thuyết giảng

SHARE:

Vị Tổ đời thứ 6 (bên Trung Hoa), cũng là vị Tổ cuối cùng tên Huệ năng, người Lĩnh Nam – Việt Nam. Ngài đã sớm đắc quả và thuyết pháp bảo đàn, hay còn gọi là Pháp Bảo Đàn Kinh

SHARE:

Trả lời