PHẦN THỨ NHÌ

SHARE:


ÁNH SÁNG TRÊN ĐƯỜNG ĐẠO
Tác Giả: MABEL COLLINS – (LIGHT ON THE PATH)
ÁNH ĐẠO TÙNG THƯ 1966

LỜI GIỚI THIỆU
PHẦN THỨ NHỨT
PHẦN THỨ NHÌ
CHÚ THÍCH

PHẦN THỨ NHÌ

 

Trong chốn yên lặng của sự an tĩnh, một tiếng nói sẽ vang lên. Tiếng đó sẽ nói: “Bao nhiêu đó chưa đủ, ngươi đã gặt, bây giờ ngươi phải gieo”. Con sẽ vâng lời vì biết tiếng đó chính là sự yên lặng.

Bây giờ con là một đệ tử, đủ sức đứng vững, đủ sức nghe, đủ sức thấy, đủ sức nói, con đã thắng lòng tham vọng và đạt được sự tự tri. Con đã thấy hoa tâm hồn bừng nở và đã nhận biết nó, con đã nghe Tiếng Nhiệm Mầu –  Con hãy đi đến Ðền Minh Triết và đọc nơi đó những điều đã ghi dành để cho con.

Chú giải : Đủ sức đứng vững tức là có đức tự tin; đủ sức nghe tức là đã mở cửa linh hồn, đủ sức thấy tức là có quan năng nhận thức, đủ sức nói tức là có đủ năng lực giúp đỡ kẻ khác; đã thắng được lòng tham dục tức là đã làm chủ và đã biết xử dụng phàm ngã; đã đạt được sự tự tri tức là rút vào trong để xét đoán bản ngã một cách vô tư; thấy được hoa linh hồn bừng nở tức là đã thấy được nơi con trong chốc lát sự biến dạng của tâm hồn, nhờ đó một ngày kia con sẽ trở nên bậc siêu phàm; nhận biết tức là đã hoàn thành công việc lớn lao là ngó ngay ánh sáng chói lọi mà không nhắm mắt và không hoảng sợ như đứng trước yêu ma ghê gớm. Ðiều đó đã xảy ra cho một đời người và vì thế sự chiến thắng phải tan vỡ trong lúc sắp được thành công.

Nghe Tiếng Nhiệm Mầu tức là hiểu rằng sự hướng dẫn chính đáng duy nhất do nơi nội tâm mà ra, bước vào Ðền Minh Triết tức là đạt đến một trạng thái trong đó có thể học biết được. Bấy giờ con sẽ thấy những chữ viết bằng nét lửa và con sẽ đọc được dễ dàng; bởi vì khi đệ tử sẵn sàng thì Thầy cũng sẵn sàng.

 

1.- Con hãy đứng bên ngoài cuộc chiến đấu sắp diễn, và dù con chiến đấu, con không làm chiến sĩ. (Stand aside in the coming battle, and though thou fightest be not thou the warrior).

 

2.- Con hãy tìm người chiến sĩ để người chiến đấu nơi con. (Look for the warrior and let him fight in thee).

 

3.- Con hãy xin mệnh lệnh của người và tuân theo. (Take his orders for battle and obey them).

 

4.- Hãy tuân lệnh người không phải như tuân lệnh một vị chủ tướng, mà coi người chính là con, và xem lời nói của người như là ý muốn sâu kín của con, bởi vì người là con đó, mặc dầu người mạnh mẽ và sáng suốt hơn con vô cùng. Hãy tìm người, bằng không trong cuộc chiến đấu sôi nổi, rộn ràng, con có thể đi qua mặt người mà không nhận biết người và người cũng không biết con. Nếu tiếng kêu của con thấu đến tai người được, thì lúc đó người sẽ chiến đấu nơi con và lấp bằng sự trống rỗng buồn tẻ nơi lòng con. Nếu được như thế, con có thể đi qua rừng tên mũi đạn mà không mệt mỏi, và luôn luôn bình tĩnh đứng riêng qua một bên để người chiến đấu cho con. Bấy giờ con sẽ không khi nào sai thất, đánh đỡ vô lối. Nhưng nếu con không tìm người, nếu con đi qua mặt người, thì con sẽ không có ai bảo vệ cả. Ðầu óc con sẽ rối loạn, tâm con sẽ bối rối và giữa cảnh mù mịt của chiến trường, con sẽ hoa mắt không còn nhận biết đâu là thù, đâu là bạn.

Người là con đó, tuy nhiên con vốn bị hạn chế và hay lầm lạc. Người thì vững vàng vĩnh cửu; Người là chân lý trường tồn. Một khi người đã vào trong tâm con và làm Chiến Sĩ của con thì không bao giờ bỏ rơi con hẳn, và đến ngày đại thái bình người sẽ nhập một với con.
5.- Hãy lắng nghe tiếng hát của sự sống. (Listen to the song of life).

Chú giải : Trước hết hãy tìm nó và nghe nó ngay trong lòng con. Ban đầu con có thể nói: “Nó không ở đó; khi tìm, tôi chỉ thấy bất hòa thôi”. Con hãy tìm sâu hơn nữa. Nếu con thấy thất vọng thì hãy dừng lại, rồi lại tìm sâu hơn nữa. Có một âm điệu êm đềm tự nhiên, một nguồn bí ẩn trong lòng mọi người. Nó có thể bị che án, hoàn toàn chôn lấp và chận nghẹt, nhưng nó vẫn ở đó. Con sẽ tìm thấy đức tin, hy vọng và tình thương trong chốn sâu thẳm của tâm con. Kẻ chọn con đường quấy là kẻ không chịu nhìn lại bản tâm và bưng tai không nghe âm điệu du dương của tâm hồn cũng như y bịt mắt để không nhìn ánh sáng của linh hồn. Họ làm vậy, vì họ cho rằng sống theo dục vọng dễ dàng hơn. Nhưng bên trong của mọi sự sống có một sự sống mãnh liệt không sao ngăn lại được; nguồn nước vĩ đại vốn ở đó. Con hãy tìm nó, và con sẽ nhận thấy tất cả đều là một phần tử của nó, cả đến những kẻ khốn nạn nhất, dù kẻ đó không nhìn nhận điều này và mang lớp quỉ yêu ghê gớm. Chính vì thế mà ta nói với con rằng, giữa đám chúng sinh mà con đang chiến đấu, tất cả đều là những Điểm Linh Quang của Ðức Thượng Ðế. Cái ảo ảnh mà con đang sống quá giả dối, cho đến đỗi khó biết được bắt đầu từ đâu, con sẽ nghe được âm điệu dịu dàng trong tâm kẻ khác; nhưng con nên biết rằng nó vốn ở ngay trong tâm con. Con hãy tìm nó nơi tâm con, và một khi con đã nghe được nó rồi, thì con sẽ dễ dàng nhận biết nó ở xung quanh con.
6.- Hãy ghi sâu vào ký ức âm điệu con đã nghe được. (Store in your memory the melody you hear).

7.- Hãy học bài học điều hòa nơi hòa điệu ấy. (Learn from it the lesson of harmony).
8.- Bây giờ con có thể đứng vững như ngọn núi giữa trận ba đào, vâng theo mệnh lệnh của người Chiến Sĩ, người chính thật là con, và là vị chúa tể của con. Không nghĩ đến trận chiến đấu mà chỉ nghĩ đến vâng theo lời người; không nghĩ đến kết cuộc của chiến tranh, mà chỉ có một điều quan trọng là người Chiến Sĩ phải thắng, và con biết rằng không bao giờ bại. Con vững vàng như thế, bình tĩnh sáng suốt, xử dụng trí minh mẫn mà con đã hoạch đắc được trong đau khổ, và trong sự diệt trừ sự đau khổ. Trong lúc con còn là người thường, con chỉ nghe được từng đoạn của cuộc đại hòa tấu. Nhưng khi con đã nghe được, con hãy ghi nhớ cho kỹ, đừng để mất một chút nào, và hãy gắng sức học cho biết ý nghĩa của sự huyền bí bao xung quanh con. Với thời gian, con sẽ không cần Thầy dạy nữa. Bởi vì mỗi cá nhân  có một cách nói, do đó mà cá nhân hiện tồn, sự sống có năng lực phát biểu và không khi nào yên lặng, chỉ vì con điếc nên mới lầm tưởng là không có. Sự sống là một bản nhạc. Con hãy học với nó để biết rằng chính con là một thành phần trong cuộc hòa thanh, con hãy do nơi đó mà học biết cách tuân theo mệnh lệnh của luật điều hòa.
9.- Hãy xem xét kỹ lưỡng mọi sự sống xung quanh con. (Regard earnestly all the life that surrounds you).
10.- Hãy học xem tâm hồn mọi người một cách sáng suốt. (Learn to look intelligently into the hearts of men).

Chú giải : Con hãy đứng trên quan điểm vô ngã tuyệt đối, nếu không, sự thấy của con sẽ sai lạc, do đó trước hết phải hiểu biết về vô ngã. Trí tuệ vốn vô tư, không ai là thù, không ai là bạn. Tất cả đều là Thầy của con cả. Kẻ thù của con đều là một sự bí ẩn cần phải giải quyết, dù phải bao nhiêu thế kỷ, bởi lẽ con cần hiểu người. Bạn con là một thành phần của con, một sự nới rộng của con người con, một câu đố khó hiểu. Có một vật khó hiểu hơn nữa chính là lòng con. Khi nào những xiềng xích của cá tánh nới lỏng, con mới có thể bắt đầu hiểu được sự bí mật sâu kín của bản ngã. Khi nào con đứng ngoài bản ngã, con mới có thể hiểu được nó. Chừng đó và chỉ chừng đó con mới có thể hiểu rõ và điều khiển nó được. Chừng đó và chỉ chừng đó, con mới có thể xử dụng tất cả mãnh lực của nó vào công việc phụng sự xứng đáng.

 

11.- Hãy hết sức chăm chú quan sát lòng con. (Regard most earnestly your own heart).

12.– Bởi vì trong lòng con có ánh sáng độc nhất, nó soi sáng cuộc đời dưới mắt của con. Con hãy nghiên cứu nhân tâm để hiểu biết cái thế giới trong đó con đang sống và con là một phần tử của nó. Hãy quan sát cuộc đời luôn luôn biến chuyển và thay đổi xung quanh con, vì cuộc đời vốn cấu thành bởi tâm linh của thế nhân, và khi con học để hiểu biết được cách cấu tạo và ý nghĩa của nhân tâm, thì lần lần con sẽ có thể hiểu đời sống một cách rộng rãi hơn.

  1. –  Có hiểu biết rồi mới nói được. Con hãy đạt sự hiểu biết rồi con sẽ có đủ lời.

Chú giải: Con không thể nào giúp đỡ kẻ khác được nếu con chưa có sự hiểu biết chắc chắn về chính mình con. Khi con học xong 21 qui tắc đầu và đã bước vào Ðền Minh Triết, phát triển được quyền năng, mở được tri giác, thì con sẽ tìm thấy nơi con một nguồn phát sanh ngôn ngữ.

Sau qui tắc thứ 13 này, ta không thể thêm được lời gì nữa vào những điều đã viết rồi. Những lời chú giải của ta, ta chỉ viết riêng cho những người được ta ban sự an vui của ta, những người có thể đọc được những điều ta viết với nghĩa sâu cũng như với nghĩa cạn.
14.– Con đã xử dụng được giác quan bên trong, đã chiến thắng được dục vọng của giác quan bên ngoài, đã chiến thắng được dục vọng của linh hồn cá nhân và đạt được sự hiểu biết; giờ đây, hỡi đệ tử con hãy chuẩn bị để bước vào đường Đạo một cách thực sự. Con đường đã tìm thấy, con hãy sẵn sàng để tiến bước lên con đường đã tìm thấy.
15.– Hãy hỏi đất, không khí và nước những bí mật mà chúng giữ gìn cho con. (Inquire of the earth, the air and the water, of the secrets they hold for you).

Nhờ mở được giác quan bên trong, con có thể hỏi được.

16.- Hãy hỏi các Thánh Thần của địa cầu những bí mật mà các Ngài giữ cho con. (Inquire of the Holy Ones of the earth of the secrets they holdfor you).

Nhờ chiến thắng được các dục vọng của giác quan bên ngoài con được phép hỏi.

17.- Hãy hỏi bản thể sâu kín của con, Đấng Duy Nhất, cái bí quyết cuối cùng mà người gìn giữ cho con qua các thời đại. (Inquire of the inmost the One, of its final secret, which it holds for you through the ages).

Cuộc thắng trận to tát, khó nhọc, sự chiến thắng cái dục vọng của cá tính là một công việc nghìn đời; vì thế con chớ mong hưởng công lao trước khi trải qua nhiều đời kinh nghiệm. Khi ngày giờ học qui tắc thứ 17 đã đến tức là con người sắp trở nên bậc siêu phàm.

18.- Trí-huệ mà bây giờ con có được là vì linh hồn con đã hòa đồng với tất cả những linh hồn trong sạch, và với bản thể sâu kín nơi con. Ðó là một bảo vật của  Thượng Ðế ký thác cho con. Nếu con phụ lòng tin của Ngài, nếu con dùng trí huệ đó một cách sai lạc hoặc bơ thờ, thì con vẫn có thể ngã xuống từ một địa vị cao quí mà con đã đạt được. Có những bậc cao cả dù đã bước đến ngưỡng cửa vẫn còn lui bước, vì lẽ không đương nổi trọng trách, không vượt qua được. Vì thế con hãy luôn luôn để ý lo sợ khi nghĩ đến phút nghiêm trọng đó và hãy chuẩn bị để chiến đấu.
19.- Có ghi rằng: Ðối với những bậc đã đến ngưỡng cửa thần minh thì không còn qui luật nào mà dạy nữa, không còn ai dắt dẫn nữa. Tuy nhiên để hướng dẫn đệ tử, cuộc chiến đấu cuối cùng có thể diễn tả như thế này:

Hãy chú tâm vào cái gì không có thể chất cũng không có sự tồn tại.(Hold fast to that which has neither substance nor existence).
20.- Hãy nghe theo tiếng nói vô thinh. (Listen only to the voice which is soundless).

 

21.- Hãy chăm chú nhìn vào cái vô sắc đối với giác quan bên trong và bên ngoài. (Look only on that which is invisible alike to the inner and the outer sence).

 

Ước mong con được an vui.

 

 

H  Ế  T

SHARE:

Trả lời