Bìa

SHARE:

NGHỆ THUẬT
ĐỂ SỐNG TRỌN VẸN Ý NGHĨA CUỘC ĐỜI
Akong Tulku Rinpoche
Kagyu Samye Ling 1987, L’art de dresser le tigre intérieur Akong Rinpoche, 1991 Sand, Paris
Việt dịch: Nguyễn An Cư – Nhà xuất bản Thiện Tri Thức, 2001
nghethuatdesong-bia

    Cuốn sách này được hồi hướng cho sự nở hoa
    của lòng khiêm hạ, bình an và trí huệ trong thế giới

PHẦN MỘT: NHỮNG NGUYÊN TẮC NUÔI DẠY TÂM THỨC

VÀO ĐỀ

CHƯƠNG I NGHỆ THUẬT NUÔI DẠY CON CỌP BÊN TRONG

CHƯƠNG II GIÁ TRỊ CỦA ĐỜI SỐNG : ĐỜI NGƯỜI QUÝ GIÁ

CHƯƠNG III CHỈ MỘT CÁI THƯỜNG HẰNG : SỰ VÔ THƯỜNG

CHƯƠNG IV SỐNG ĐỂ CHO CÁI GÌ ? “ĐỘNG CƠ CHÂN CHÁNH”

CHƯƠNG V ĐỐI MẶT

CHƯƠNG VI CÁI GƯƠNG

CHƯƠNG VII THÂN, NGỮ, TÂM : BA CỬA CỦA THỰC TẠI CON NGƯỜI

CHƯƠNG VIII PHƯƠNG DIỆN ĐẠO ĐỨC CỦA ĐỜI SỐNG : “HẠNH KIỂM CHÂN CHÁNH”

CHƯƠNG IX ĐÁNH THỨC TRÁI TIM MÌNH : LÒNG BI

CHƯƠNG X SỰ CHÚ Ý CẨN TRỌNG HAY CON CỌP ĐƯỢC THUẦN HÓA

PHẦN HAI THỰC HÀNH NUÔI DẠY : NHỮNG THỰC TẬP

DẪN VÀO NHỮNG THỰC TẬP

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

Bài Thực Tập số 1 TƯ THẾ

Bài Thực Tập số 2 THƯ GIÃN

Bài Thực Tập số 3 CẢM NHẬN

Bài Thực Tập số 4 TỰ MỞ MÌNH RA

Bài Thực Tập số 5 CẦU VỒNG

Bài Thực Tập số 6 TẤM GƯƠNG

Bài Thực Tập số 7 BẠN

Bài Thực Tập số 8 ĐỨC PHẬT BÊN TRONG

Bài Thực Tập số 9 LÀM SỐNG ĐỘNG ĐỨC PHẬT BÊN TRONG

Bài Thực Tập số 10 TRIỂN NỞ / THU RÚT

Bài Thực Tập số 11 KẺ THÙ

NHẬN LẤY TRÊN CHÍNH MÌNH SỰ KHỔ ĐAU CỦA NHỮNG NGƯỜI KHÁC

Bài Thực Tập số 12 NHẬN LẤY TRÊN CHÍNH MÌNH SỰ KHỔ ĐAU CỦA CHA MẸ VÀ CỦA GIA ĐÌNH MÌNH

Bài Thực Tập số 13 NHẬN LẤY TRÊN CHÍNH MÌNH SỰ KHỔ ĐAU CỦA BẠN BÈ, THÚ VẬT VÀ CỦA XỨ SỞ BẠN

Bài Thực Tập số 14 NHẬN LẤY TRÊN CHÍNH MÌNH SỰ KHỔ ĐAU CỦA NHỮNG KẺ THÙ CỦA MÌNH

Bài Thực Tập số 15 KHỐI CẦU CẦU VỒNG

VŨ TRỤ ĐƯỢC CHUYỂN BIẾN BỞI LÒNG BI

PHẦN PHỤ THÊM CHÂN DUNG CỦA MỘT NGƯỜI NUÔI DẠY CỌP

SHARE:

Trả lời