Tôi đọc kinh thì thấy đa số trong các sách kinh thường có các lời phát đại nguyện của Chư Phật và Chư vị Bồ Tát quá rộng lớn,mà tâm của tôi thì quá nhỏ bé so với lời phát nguyện trong sách kinh. Vậy tôi có nên đọc phát nguyện theo không ?

SHARE:

Tôi đọc kinh thì thấy đa số trong các sách kinh thường có các lời phát đại nguyện của Chư Phật và Chư vị Bồ Tát quá rộng lớn,mà tâm của tôi thì quá nhỏ bé so với lời phát nguyện trong sách kinh. Vậy tôi có nên đọc phát nguyện theo không ?

Trả lời:

Bạn thân mến, phát nguyện, mục đích là để chúng ta khởi phát một dự định trong tu học của mình; nó giống như một lời hứa mà trong khả năng thực hành của mình có thể thực hiện được trong đời, hoặc nhiều đời. Nhờ ở phát nguyện tâm của chúng ta cởi mở, hướng thiện và vì mọi người. Động cơ của phát nguyện là bày tỏ lòng bi của chính mình với mọi người mới đầu nó có thể là lòng bi tương đối nhưng trong quá trình tu tập lòng bi sẽ trở thành tuyệt đối. Và ở góc độ tuyệt đối thì lòng bi vô bờ bến. Chư Phật, chư Bồ tát có những phát nguyện lớn là vì các ngài phát nguyện từ góc độ tuyệt đối này.
Nhưng chúng ta không phát nguyện không hứa sữa đổi mình làm mới mình, làm cho mình tốt đẹp và cả cho người thì đời tu của chúng ta sẽ không tiến được.
Khi mà tâm mình còn hạn hẹp, mình phải phát nguyện để tâm mình mở rộng ra. Khi hoàn cảnh của mình bị trói buộc vì công ăn việc làm vì bận bịu gia đình không có thì giờ để tu tập, chỉ có phát nguyện làm thay đổi chánh báo (tức là tâm mình), khi chánh báo thay đổi thì y báo (hoàn cảnh xung quanh mình) sẽ thay đổi theo.
Khi chúng ta phát nguyện vì người tức tâm ta mở rộng ra với mọi người; và chúng ta làm cho sự kiên cố chấp ngã, chấp có cái tôi của mình bị phai nhạt đi, và đến lúc nào đó phát nguyện lớn sẽ làm cho cái tôi này sụp đổ. Nó là động lực lớn tác dụng cùng chiều với việc tu tập đánh tan cái nghiệp chấp ngã của mình.
Một trong ý nghĩa lớn nhất của đời tu là làm được gì cho mọi người, cho chúng sanh. Nếu chỉ giải thoát cho chính mình tu cho chính mình thì việc tu hành quá hẹp hòi đơn giản và thiếu mất ý nghĩa rộng lớn không bờ bến.
Khi chúng ta phát nguyện đồng với chư Phật và chư Bồ tát, hoặc hạnh nguyện của chúng ta đi đúng hướng của các ngài chúng ta sẽ được gia hộ, vì giống như một tín hiệu phát ra của chúng ta hòa nhập được với tín hiệu của các ngài. Và như vậy phát nguyện lúc này sẽ được nhân lên và mạnh mẽ không dừng dứt.

. Tóm lại, phát nguyện là làm cho mình phát triển theo chiều hướng tốt hơn trong đời tu của mình. Vì vậy phát nguyện dựa trên khả năng của bạn để bạn tự phấn đấu, và lúc nào phát nguyện cũng nâng mình lên. Không có phát nguyện để rồi thất hứa hay gì đó như bạn nghĩ, đừng quá cầu toàn, mọi toan tính cầu toàn chẳng qua là cái tôi của mình quá lớn đó thôi. Hãy quên mình, phát nguyện để vì lợi ích cho mình và cho người. Bạn hãy cỡi mở, trút bỏ mọi gánh nặng, và hãy lạc quan lên!

SHARE:

Trả lời