KHAI THỊ CỦA NGÀI AJAHN CHAH

SHARE:

Tâm của người hành thiền

Tâm của người hành thiền thì không chạy đây đó. Nó nằm yên tại một chỗ.

Khi tốt và xấu, hạnh phúc và đau khổ đến, người hành thiền chỉ đơn thuần nhận biết mà không để chúng thấm ướt tâm. Nói cách khác người hành thiền không dính mắc vào cái gì cả.

Đừng cố gắng trở thành cái gì. Đừng nhẩy vào bất cứ chuyện gì. Cũng đừng là một thiền sinh. Đừng mong giác ngộ. Lúc ngồi thì hãy ngồi. Khi đi thì hãy đi. Chẳng nắm giữ gì mà cũng không chống đối gì cả… Hãy để mọi sự tự nhiên. 

Ajahn Chah

SHARE:

Trả lời