Các bài viết bởi Tánh Hải

ĐỐN GIÁO Ở CÁI THẤY ĐỒNG KHỞI VÀ LỜI DẠY CỦA LỤC TỔ HUỆ NĂNG

06.08.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Đồng khởi ám chỉ sự kiện rằng trí huệ chứng ngộ thật tánh của những hiện tượng đã hiện hữu sẵn trong chúng ta. Nó không phải là cái gì cần được sanh ra mới. Chúng ta có trí huệ này, nhưng chúng ta không chứng ngộ nó. Bởi vì chúng ta không chứng ngộ những sự vật như chúng là, hay đại ấn, mà chúng ta khổ đau. Qua trí huệ đồng khởi, chúng ta (...) Xem tiếp

CÁI THẤY ĐỒNG KHỞI

09.06.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Vấn nạn lớn nhất của người tu hành theo Phật giáo là sự che chướng bởi tư tưởng, hay tâm ý thức nó như những làn sóng luôn luôn khởi lên và diệt đi trong tâm của chúng ta. Nếu hành giả không nhận ra bản tánh thật của nó thì người tu hành luôn bị nó dẫn dắt và làm khổ mãi trong đời sống sanh tử này. Làm sao để đi đến cái thấy xác thực (...) Xem tiếp

ĐỒNG KHỞI, MỘT PHƯƠNG PHÁP TU HÀNH ĐẶC TRƯNG CỦA ĐẠI ẤN

28.02.2015 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Chúng ta thường đọc tụng kinh điển và điều không thể thiếu trong các thời kinh tụng là: Bát Nhã Tâm Kinh. Trong Bát Nhã Tâm Kinh có câu: “Không tức thị sắc, sắc tức thị Không” (Không chính là sắc, sắc chính  là Không). Câu kinh này được làm rõ và nổi bật trong cách tu Đồng Khởi của Đại Ấn.   Đồng Khởi như thế nào?        “Từ lhenchig (...) Xem tiếp

NHỮNG CẢM NHẬN KHI ĐỌC LỜI BÌNH GIẢNG VỀ ÁNH TRĂNG ĐẠI ẤN CỦA THRANGU RINPOCHE.

29.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Ánh trăng Đại Ấn của đại hành giả và đại học giả Tashi Namgyal người sinh ra ở Tây Tạng cách đây bốn trăm năm. Bản văn này không chỉ là một sưu tập những lời dạy tinh túy về đại ấn, nó cũng giải nghĩa mục tiêu của thực hành. Và đã được Thrangu Rinpoche giảng giải bằng một tiến trình dẫn dắt hành giả từng bước một phải tu tập như (...) Xem tiếp

HAI CHIỀU KÍCH CỦA MỘT TÂM GIẢI THOÁT

23.10.2014 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Nói đến Phật giáo là nói đến giải thoát, và giải thoát là giải thoát cái gì? Như thế nào là giải thoát? Trong phạm vi bài viết này, chúng ta hãy lượt qua cái thấy giải thoát của Phật và các vị Tổ là như thế nào? Và chúng ta xem như thế nào mới thật sự chạm tới giải thoát?   Cái thấy của của Phật và Tổ trong Kinh:   Trước nhất ở phần (...) Xem tiếp
1 2