Các bài viết bởi Thientrithuc

Tám Tương Tự

17.08.2017 // 0 phản hồi //

Tám Tương Tự Bản văn chia thành tám chương, mỗi chương xử lý một trong tám tương tự, kết luận toàn bộ với những câu kệ hồi hướng. Mỗi chương chia thành những phân đoạn của Cái Thấy và Thiền Định. Những phần trong những phân đoạn của Cái Thấy và Thiền Định được ấn định trong bản dịch bởi những hàng để trống. Phần về cái thấy trong (...) Xem tiếp

Maya Yoga như là Atiyoga

17.08.2017 // 0 phản hồi //

Maya Yoga như là Atiyoga Thứ nhất, để nhận biết thực tại của sự giải thoát khỏi thế giới nhị nguyên có một cần thiết ban đầu là thấu biết rằng chúng ta đang bị mắc vào đó. Nhưng bản thân sự nhận biết nhị nguyên này là một cánh cửa từ thế giới tương đối vào tính bất nhị – từ maya bị nhiễm ô vào maya vô nhiễm. Sự nhận biết này (...) Xem tiếp

Cái Thật và cái Đúng

17.08.2017 // 0 phản hồi //

Cái Thật và cái Đúng Chính một khuynh hướng nghiệp căn bản của con người khiến chúng ta thường quan niệm trường kinh nghiệm của chúng ta là thật và đúng. Chúng ta tin vào thực tại của thế giới khách quan bên ngoài và thế giới chủ quan bên trong của chúng ta. Chắc hẳn một trong những mục tiêu của Longchenpa trong Tìm thấy Nhàn nhã và Thong dong trong An vui (...) Xem tiếp

Maya và những Phương diện của nó

17.08.2017 // 0 phản hồi //

Maya và những Phương diện của nó Bấy giờ, trước hết chúng ta hãy nhìn kĩ vào ý niệm Maya của Longchenpa. Trong những câu đầu tiên của tác phẩm, trong chương về giấc mộng, maya gồm hai phương diện. Thứ nhất là maya vô nhiễm căn bản, nó là trạng thái hiện thể tự nhiên, bổn nguyên của chúng ta. Nó là Maya bất nhị của tánh giác tự soi chiếu của chúng (...) Xem tiếp

DẪN NHẬP

17.08.2017 // 0 phản hồi //

DẪN NHẬP Đảnh lễ Guru Rinpoche và Vajra Dakini! Kính tặng Tiến Sĩ Herbert Guenter   Chúng ta nghĩ đến chìa khóa, mỗi người trong ngục tù của mình Khi nghĩ đến chìa khóa, mỗi người xác lập một ngục tù. T.S Eliot, Đất hoang   Chúng ta sẽ không ngừng dò tìm, khám phá Và chỗ chấm dứt của mọi dò tìm khám phá Sẽ được đạt đến nơi chỗ chúng ta (...) Xem tiếp

MỤC LỤC

17.08.2017 // 0 phản hồi //

MỤC LỤC Dẫn Nhập. 1 Tìm Thấy Nhàn Nhã Và Thong Dong Trong An Vui 47 Giấc Mộng: Tương Tự Thứ Nhất 49 Màn Huyễn Thuật: Tương Tự Thứ Hai 61 Ảo Ảnh Thị Giác: Tương Tự Thứ Ba. 73 Ảo Ảnh: Tương Tự Thứ Tư. 79 Phản Chiếu Của Mặt Trăng Trong Nước: Tương Tự Thứ Năm   83 Tiếng Vang: Tương Tự Thứ Sáu. 91 Thành Càn Thát Bà: Tương Tự Thứ Bảy. 97 Xuất (...) Xem tiếp

TỰA CÁC ĐẦU SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN THIỆN TRI THỨC

16.08.2017 // 1 phản hồi //

TỰA CÁC ĐẦU SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN THIỆN TRI THỨC Những Khai Thị Từ Đức Liên Hoa Sanh về Con Đường Đại Toàn Thiện–Padmasambhava – 1998 Trí Huệ Và Đại Bi – Dalai Lama Thứ 14 – 1998 Một Tia Sấm Chớp Sáng Trong Đêm Tối – Dalai Lama Thứ 14 – 1999 Kho Tàng Tâm Của Các Bậc Giác Ngộ – Dilgo Khyentse – 1999 Đại Toàn Thiện Tự Nhiên – Khenpo Nyoshul (...) Xem tiếp

XÃ HỘI HÀI HÒA

16.08.2017 // 0 phản hồi //

41. XÃ HỘI HÀI HÒA Nên chú trọng đầy đủ những lĩnh vực xã hội Hiện giờ một số khá đông chúng ta tập trung vào lĩnh vực kinh tế và quan tâm chưa đủ đến những lĩnh vực khác. Trong khi đó, khuyến cáo của UNESCO từ mấy thập niên nay là: “Văn hoá là động lực của kinh tế”. Chúng ta có thể nói thêm, văn hoá quyết định hướng đi của kinh tế và (...) Xem tiếp

CON NGƯỜI HÀI HÒA

16.08.2017 // 0 phản hồi //

40. CON NGƯỜI HÀI HÒA Những thành phần cấu tạo nên con người Xã hội là một cộng đồng chung sống của nhiều con người. Do đó, để có một xã hội hài hoà thì trước hết tự thân con người phải hài hoà, hay ít nhất, hướng đến sự hài hoà từ nơi chính mình. Sự tiến hoá của con người, đồng thời cũng là hạnh phúc của nó, là sự hài hoà giữa (...) Xem tiếp

SỐNG TRONG BỔN NGUYỆN CỦA PHẬT A DI ĐÀ

16.08.2017 // 0 phản hồi //

39. SỐNG TRONG BỔN NGUYỆN CỦA PHẬT A DI ĐÀ Tất cả chúng ta đang sống trong Ánh sáng Vô lượng (Vô lượng Quang) và Đời sống Vô lượng (Vô lượng Thọ), trong bổn nguyện của Phật A Di Đà, điều đó được nói trong 48 lời nguyện của Tỳ kheo Pháp Tạng(Dharmakara), tiền thân của Ngài. Những ước vọng của kiếp nhân sinh và những khổ đau (...) Xem tiếp

TÂY PHƯƠNG VỚI ĐÔNG PHƯƠNG: ĐỐI THOẠI VÀ CÙNG TIẾN

16.08.2017 // 1 phản hồi //

38. TÂY PHƯƠNG VỚI ĐÔNG PHƯƠNG: ĐỐI THOẠI VÀ CÙNG TIẾN Khoa học đối thoại với Phật giáo Nửa cuối thế kỷ 20, chúng ta chứng kiến điều không thể tránh: sự chạm mặt, sự gặp gỡ, phản biện, học hỏi nhau ở đỉnh cao của văn hóa và văn minh Tây phương và Đông phương. Đã qua rồi những thế kỷ Tây phương xâm chiếm Đông phương làm thuộc địa; (...) Xem tiếp

SỰ THÀNH ĐẠT

16.08.2017 // 0 phản hồi //

37. SỰ THÀNH ĐẠT Trong Phật giáo Đại thừa, sự thành đạt về vật chất không tách lìa với sự thành đạt về tinh thần. Nói cụ thể thì sự thành đạt nơi thế gian không tách lìa với sự giải thoát; sự thành đạt về danh tướng không tách lìa sự thấu đạt tánh không. Chính do sự không tách lìa này trong tư tưởng Đại thừa mà sự thành đạt thế gian (...) Xem tiếp

PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA

16.08.2017 // 1 phản hồi //

36. PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA Tất cả chúng ta đều đồng ý là sự phát triển kinh tế càng ngày càng tăng sau đổi mới đã làm cho cuộc sống dân chúng khá lên, và đến năm 2010 chúng ta sẽ thoát khỏi nhóm các nước đói nghèo. Nhưng không nhiều người chú trọng vào văn hóa, như là động lực của kinh tế, như ý kiến của UNESCO. Không chỉ là động lực (...) Xem tiếp

MÙA XUÂN TỪ CẢM NGHĨ ĐẠO PHẬT

16.08.2017 // 0 phản hồi //

35. MÙA XUÂN TỪ CẢM NGHĨ ĐẠO PHẬT Nói đến mùa Xuân, hình như nơi chúng ta bao giờ cũng khơi lên những tình cảm mâu thuẫn, vừa là sự rộn ràng của niềm vui hiện tiền, vừa là một nỗi khắc khoải mênh mang sợ rằng những ngày vui rồi sẽ qua đi, mùa Xuân rồi sẽ chỉ còn là những dư vang hoa nắng trên sóng nước một thời mà hai tay không còn hốt lại (...) Xem tiếp

LỜI CHÚC ĐẦU NĂM LỢI MÌNH LỢI NGƯỜI

16.08.2017 // 1 phản hồi //

34. LỜI CHÚC ĐẦU NĂM LỢI MÌNH LỢI NGƯỜI Lời chúc năm mới nào cũng là chúc nhau hạnh phúc. Đông thì Vạn Sự Như Ý, Tây thì Happy New Year. Chúc nhau hạnh phúc thì phải rồi. Bởi vì hạnh phúc là điều chúng ta đi tìm kiếm, thực hiện suốt cả năm. Và cả đời. Hạnh phúc từ cấp độ thô thiển nhất cho đến cấp độ cao siêu, bền vững nhất, là gì? Khi (...) Xem tiếp
1 2 3 4 5 58