BÀI CA CON NGỰA PHI CỦA MỘT THIỀN GIẢ (BÀI CA NGƯỜI BẮN CUNG)

SHARE:

Dưới chân ngài, ôi cha Marpa đầy lòng tốt, con xin lễ lạy

Trong những miền núi cao của tu viện này của thân con

Trong phòng bàn thờ của bán thân con giữa ngực

Trong cung thờ tam giác của lòng con

Con ngựa tâm lang thang như gió

Để bắt một con ngựa như vậy, bạn có thể dùng thòng lọng nào

Để buộc nó, loại cây cột nào có thể dùng

Khi nó đói, loại thực phẩm nào bạn có thể cho nó ăn

Khi nó khát, loại nước nào sẽ thấm cổ họng

Khi nó run, loại chuồng nào bạn sẽ nhốt nó.

 

Để bắt nó hãy dùng một dây thòng lọng của bất nhị để bắt

Để buộc nó hãy dùng một cây cột đại định để buộc

Khi nó đói thì cho nó thức ăn là những giáo huấn của lama

Khi nó khát hãy dẫn nó đến uống nơi dòng suối chánh niệm

Khi nó lạnh hãy để nó nằm trong chuồng của tánh Không

 

Tôi thắng cương và yên cho nó với phương tiện của trí huệ

Tôi siết chặt yên không để lỏng

Tôi cho nó dây da quanh đầu của khí prana để lao động

Khi đến lúc cưỡi, sự trẻ trung của tỉnh giác cưỡi lên.

 

Hãy cho y Bồ đề tâm của Đại thừa như một mũ sắt

Nghe, tư duy, thiền định là áo giáp của y

Với cái khiên của kham nhẫn đàng sau sẵn sàng để dùng

Y nắm một cây giáo của cái thấy thăng bằng vững chắc trong tay

Với cây kiếm trí huệ đeo bên hông.

 

Y lấy mũi tên mềm dẻo của một tích cách trầm tĩnh

Và uốn thẳng chỗ cong của nó với thoát khỏi suy nghĩ hiếu chiến

Và cắm những lông của bốn tâm vô lượng

Ở mũi, đá lửa của thông minh bén nhọn.

 

Và trên cây cung mạnh mẽ của tánh Không

Y lắp vào khía của con đường phương tiện thiện xảo sâu thẳm nhất

Y giương dây cung và thẳng người hợp nhất với khoảng không

Để cho mũi tên bay vào bầu trời không giới hạn.

 

Khi bắn trúng, nó trúng vào người nào tin nó

Và nạn nhân, ma quỷ của ý tưởng cái tôi, ngã xuống chết

Đó là tại sao kẻ thù tôi hàng phục là phiền não

Và những người bạn tôi che chở là sáu loại chúng sanh

 

Khi tôi thả lỏng dây cương, ngựa phi qua cánh đồng đại lạc

Cái nó hướng đến là Phật quả

Đường khởi đầu là cắt đứt gốc rễ căn bản của sanh tử

Đường chấm dứt, bờ khô an toàn của giác ngộ.

 

Phần thưởng tôi được trên con ngựa phóng nhanh này là Phật quả

Hãy có một cái nhìn khác vào ý tưởng của bạn về một cuộc đời tốt đẹp

Cuộc đời tốt đẹp của bạn chìm đắm trong thế gian không hay ho gì với tôi

Loại cuộc đời tốt đẹp của bạn không là gì cả với tôi.

 

Milarepa

NHỮNG BÀI CA CHỨNG NGỘ CỦA TÔNG PHÁI THỰC HÀNH 

Dịch và sắp xếp bởi: Ban dịch thuật Marpa
Dưới sự hướng dẫn của: Khenchen Tsultrim Gyamtso Rinpoche

Ban dịch thuật: Thiện Tri Thức 2018

SHARE:

Trả lời