TẠI ĐÂY VÀ BÂY GIỜ

SHARE:

Bây giờ, dù đang ở đâu trên đất nước này hay ở nước ngoài, dù có khác múi giờ, chúng ta luôn luôn nói “bây giờ”. Bây giờ là cái luôn luôn hiện tại với mỗi người. Có nghĩ về quá khứ, thì nếu không có cái bây giờ đang hiện tại này, làm sao nhớ được về quá khứ? Bây giờ là nền tảng căn bản cho mọi quá khứ và tương lai.

 

Tại đây, dù đang sống ở bất cứ nơi nào, mỗi chúng ta đều nói “tại đây”. Tại đây bao gồm trong nó mọi không gian. Chẳng hạn, chính từ tại đây mà chúng ta đi đến một nơi nào đó, chính từ tại đây mà chúng ta đi miền Tây hay miền Trung, miền Bắc. Và khi ngồi trên xe hơi hay máy bay chúng ta vẫn nói tại đây, chúng ta đang ở tại đây. Khi đến nơi, dù bên dòng sông, trên bờ biển hay trên núi, chúng ta vẫn nói tại đây.

 

Không ai có thể ra ngoài cái tại đây này.

Bây giờ, dù đang ở đâu trên đất nước này hay ở nước ngoài, dù có khác múi giờ, chúng ta luôn luôn nói “bây giờ”. Bây giờ là cái luôn luôn hiện tại với mỗi người. Có nghĩ về quá khứ, thì nếu không có cái bây giờ đang hiện tại này, làm sao nhớ được về quá khứ? Bây giờ là nền tảng căn bản cho mọi quá khứ và tương lai. Bây giờ là thời gian nền tảng cho mọi thời gian. Và không ai có thể thoát ra ngoài cái bây giờ này. Chúng ta luôn luôn ở trong cái bây giờ này, dù có muốn làm gì.

 

Tại đây và Bây giờ là nền tảng căn bản của mọi không gian và thời gian, nghĩa là của tất cả mọi hình thức đời sống. Nó là gia tài có sẵn, vốn sống có sẳn không mất tiền mua, không đòi hỏi điều kiện.

 

Cho nên sống được cái tại đây và bây giờ có sẳn này là chúng ta sống được toàn bộ đời sống, một đời sống không phân mảnh, không phân chia thành những ngăn kéo cách biệt nhau để trở thành giới hạn nhau, xung đột nhau. Sống được cái tại đây và bây giờ, đó là hạnh phúc không lỗi thời nên thường trực bất biến.

 

Ai cũng đang có sẳn cái tại đây và bây giờ này, hãy khám phá và sống nó.

 

Nguồn: https:/ www.facebook.com/taidayvabaygio/

SHARE:

Trả lời