Philip Kapleau

Philip Kapleau

QUÝ TRỌNG SỰ SỐNG

Thỉnh thoảng vẫn có người hỏi tôi rằng tại sao Phật giáo quý trọng sự