Ca khúc: Về Thăm Chùa Xưa

SHARE:

Ca khúc: Về Thăm Chùa Xưa 

thơ : Hàn Viễn Phương

Trình bày: Ca sĩ Gia Huy

SHARE:

Trả lời